Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pojemnościowy system pomiarowy capaNCDT 6228

Pojemnościowe czujniki do wysokich temperatur do 800 °C

Nowy system czujników pojemnościowych capaNCDT 6228 jest przeznaczony do zadań pomiarowych w temperaturach otoczenia do +800 °C. Do wydajnego kontrolera można jednocześnie podłączyć do czterech czujników wysokotemperaturowych z serii CSE/HT. Zintegrowany kabel czujnika wysokiej temperatury kompensuje zakłócenia powodowane przez pola elektryczne lub magnetyczne. Ponadto dane pomiarowe są przesyłane zarówno analogowo, jak i cyfrowo za pośrednictwem nowoczesnych interfejsów, takich jak Ethernet i EtherCAT.

Szczegóły

 • Precyzyjny pomiar odległości w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -50 °C do 800 °C
 • Rozdzielczość od 10 nm
 • Częstotliwość pracy 1 kHz (-3 dB)
 • Wyjście analogowe 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
 • Interfejs cyfrowy: Ethernet (z kontrolerem DT6228) / Ethernet i EtherCAT (z kontrolerem DT6238)
 • Do 4 kanałów pomiarowych na kontroler
 • Synchronizacja więcej niż 4 kanałów pomiarowych z kontrolerem DT6238

Najwyższa precyzja w ekstremalnych temperaturach

Czujniki do wysokich temperatur capaNCDT CSE/HT są używane do pomiarów w temperaturach otoczenia od -50 °C do +800 °C. Dzięki wysokiej stabilności temperaturowej i wyjątkowo wysokiej liniowości, system pomiarowy zapewnia precyzyjne wyniki nawet w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto dostępne czujniki obejmują zakresy pomiarowe od 1 mm do 20 mm.

Idealny do pomiarów odległości i grubości w wysokich temperaturach otoczenia

System capaNCDT 6228 jest używany między innymi do pomiaru grubości rozgrzanych tarcz hamulcowych z dwóch stron oraz do monitorowania poziomu szkła typu float. Ponadto wyjątkowo dobra stabilność temperaturowa zapewnia wysoką dokładność pomiaru.

Łatwość obsługi poprzez interfejs sieciowy

Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi sieciowemu, do pełnej konfiguracji kontrolera i czujników nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Interfejs sieciowy jest dostępny przez Ethernet i zawiera wszystkie ustawienia dla capaNCDT 6228 / 6338. W ten sposób filtry, operacje arytmetyczne i inne parametry można łatwo zapisać w sterowniku.

Zakres pomiarowy0.05 - 10 mm
Rozdzielczość0.0005 % F.S.O.
Liniowość± 0.025 % F.S.O.
Rodzajsystem
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;