Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Skaner laserowy scanCONTROL 3000-200

Skaner laserowy scanCONTROL 3000-200 należy do najbardziej wydajnych czujników profilowych pod względem wielkości, dokładności i szybkości pomiaru. Zapewnia skalibrowane dane profilu 2D z prędkością do 5,5 miliona punktów na sekundę.

Jego częstotliwość profilu maks. 300 Hz umożliwia precyzyjne pomiary profilu w procesach dynamicznych. Matryca czujnika o wysokiej rozdzielczości oferuje rozdzielczość 2048 punktów przy maksymalnej odległości punktu wynoszącej zaledwie 12 µm. W ten sposób niezawodnie można wykryć nawet najdrobniejsze szczegóły.

Dzięki trybowi Dynamic Range czujnik generuje dokładne wyniki pomiaru nawet na niejednorodnych powierzchniach. Ekspozycja odbywa się jednocześnie bez przesunięcia czasowego, co umożliwia niezawodne wykrywanie szybko poruszających się obiektów.

Właściwości:

 • Zakres pomiarowy osi Z do 420 mm
 • Zakres pomiarowy osi x do 270 mm
 • Szybkość pomiaru do 300 Hz
 • Rozdzielczość odniesienia oś Z od 26 μm
 • Rozdzielczość osi x do 2048 punktów
 • Wybieralne tryby pracy
 • Dostępny również z niebieskim laserem

Rozdzielczość [µm]26
Szybkość pomiarów [Hz]300
Ilość punktów/profil2048
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;