Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

IMS5400-TH Interferometr światła białego

Nowy interferometr światła białego IMS5400-TH otwiera nowe perspektywy w przemysłowych pomiarach grubości. Sterownik oferuje inteligentną funkcję oceny i umożliwia pomiar grubości przezroczystych obiektów z najwyższą precyzją.

Właściwości:

 • Pomiary grubości z precyzją do nanometrów, nawet przy różnych odległościach i wibrujących obiektach
 • Stabilny pomiar z dużej odległości, nawet obiektów z powłoką antyodblaskową
 • Czujniki zoptymalizowane dla przemysłu z solidną metalową obudową i elastycznymi  przewodami
 • Częstotliwość pomiaru do 6 kHz dla pomiarów z dużą prędkością
 • Ethernet, EtherCAT, RS422
 • Łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu internetowego

Stabilny pomiar grubości przy różnych odległościach pomiarowych

Interferometr światła białego IMS5400-TH służy do bardzo dokładnych pomiarów grubości ze stosunkowo dużej odległości. Decydującą zaletą jest tutaj pomiar niezależny od odległości, w którym wartość grubości z dokładnością do nanometra jest osiągana nawet przy poruszających się obiektach.

Duży zakres pomiaru grubości umożliwia pomiar cienkich warstw, płaskiego szkła i folii. Ponieważ interferometr światła białego współpracuje z SLED w zakresie bliskiej podczerwieni, możliwy jest również pomiar grubości powlekanego szkła przeciwodblaskowego.

Zakresy pomiaru grubości
Pomiar szczeliny powietrznej (ze współczynnikiem załamania światła ~ 1) 50 µm do 2,1 mm
Pomiar grubości szkła (przy współczynniku załamania światła ~ 1,5) 35 µm do 1,4 mm

 

Idealny do środowisk przemysłowych

Solidne czujniki i kontroler w metalowej obudowie sprawiają, że system idealnie nadaje się do integracji z liniami produkcyjnymi. Sterownik można zamontować w szafie sterowniczej poprzez montaż na szynie DIN i zapewnia bardzo stabilne wyniki pomiarów dzięki aktywnej kompensacji temperatury i pasywnemu chłodzeniu.

Te kompaktowe czujniki zajmują wyjątkowo mało miejsca i mają bardzo elastyczne przewody światłowodowe. Długości przewodów do 10 m pozwalają na oddzielenie czujnika i sterownika. Czujnik można łatwo i szybko ustawić za pomocą zintegrowanego lasera z celownikiem. Uruchamianie i parametryzacja odbywa się wygodnie poprzez interfejs sieciowy i nie wymaga instalacji oprogramowania.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;