Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pojemnościowy system pomiarowy CapaNCDT DT61x0 /IP

CapaNCDT DT61x0 /IP jest przemysłowym, pojemnościowym systemem czujników do pomiaru przemieszczenia, odległości i położenia.

Składający się z czujnika, przewodu i kontrolera pojemnościowy system pomiarowy jest od razu gotowy do użycia i nie wymaga kalibracji na miejscu.

Ze względu na bardzo dobrą stabilność temperaturową, odporność na pola magnetyczne i solidną konstrukcję o stopniu ochrony IP68, capaNCDT DT61x0 /IP jest stosowany do przemysłowych zadań pomiarowych, takich jak pomiar szczeliny powietrznej w generatorach oraz regulacja urządzeń i maszyn.

 • Zakresy pomiarowe (mm): 0,5 | 1 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6
 • Liniowość maks. 1 µm
 • Rozdzielczość maks. 0,05 µm
 • Napięcie wyjściowe
 • Cyfrowy interfejs RS485 (DT6120 / IP)
 • Pyłoszczelna i wodoszczelna aluminiowa odlewana obudowa (IP68)
 • Solidny i odporny na temperaturę przewód czujnika
 • Szeroki zakres czujników (czujnik szczeliny / w kształcie płytki/ czujnik cylindryczny / czujnik gwintu)
Zakres pomiarowy0,5 - 6 mm
Rozdzielczość0,05 µm
Liniowość1 µm
Rodzajsystem
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;