Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

TouchVue

Aplikacja TouchVue to podstawowy interaktywny interfejs mobilny zapewniający dostęp do PcVue z poziomu smartfona lub tabletu.

Służy ona do wyświetlania informacji i umożliwia działanie na zmiennych dostarczanych przez serwer mobilny PcVue. Wyświetlane zmienne są dopasowane do konfiguracji profilu użytkownika TouchVue.

Aplikacja działa w systemie Android, Windows mobile oraz iOS, a także w przeglądarce internetowej dowolnego smartfona (zgodnej z protokołem HTML5).

Wśród dostępnych powiadomień oraz funkcji kontrolnych przydatnych operatorom warto wyróżnić: informacje o alarmach w czasie rzeczywistym, czy listę zarchiwizowanych zdarzeń. Menadżerowie korzystający PcVue na urządzeniach mobilnych mają dostęp do widoku danych o trendach w czasie rzeczywistym oraz widoku archiwum. Za pośrednictwem aplikacji TouchVue mogą też wysyłać polecania i instrukcje.

Implementacja tego rozwiązania jest prosta i nie wymaga żadnych specjalnych działań. Proste nastawy są wykonywane poprzez przyciski wyboru w PcVue, projekt umożliwia określenie jakie dane będą dostępne na urządzeniu mobilnym.

W zależności od uprawnień użytkownika może on wyświetlać i kontrolować parametry, albo mieć tylko do nich wgląd. W efekcie, bez konieczności przewijania rozbudowanego menu, użytkownik otrzymuje właściwą, dostosowaną do niego informację.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;