Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

WebVue

Dla klientów oczekujących dostępu do danych w różnych lokalizacjach, także na urządzeniach mobilnych, przygotowana została aplikacja WebVue.

Korzysta ona ze zwykłej przeglądarki oraz internetu lub połączenia internetowego aby zapewnić zdalne wyświetlanie i kontrolę procesów przemysłowych. Wymogiem są urządzenia zgodne z protokołem HTML5.

Użytkownik o określonych uprawnieniach (potwierdzonych loginem i hasłem) może uzyskać dostęp do aplikacji SCADA PcVue z dowolnego miejsca na Ziemi, z dostępem  do sieci internetowej.

Aplikacja WebVue jest niezależna od systemu operacyjnego, pracuje w przeglądarce internetowej i wyświetla obiekty PcVue bezpośrednio, bez żadnych modyfikacji.

Komunikacja pomiędzy serwerem sieciowym PcVue a klientem WebVue wykorzystuje technologię Microsoft IIS oraz zaporę sieciową, aby zapewnić bezpieczeństwo. Klient WebVue jest nieustannie „odświeżany”, a dane są wymieniane poprzez HTTP lub HTTPS jeśli wymagane jest szyfrowanie (TLS).

Aplikacja WebVue jest kompatybilna z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi jak Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera czy Safari.

Za pomocą usług sieciowych PcVue można również stworzyć dostosowany do potrzeb użytkownika portal z dostępem do danych w czasie rzeczywistym oraz danych historycznych z serwerów, telefonów, tabletów, komputerów, itp. poprzez standardowe strony internetowe.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;