Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SnapVue

Aplikacja SnapVue umożliwia prezentację informacji i kontrolę w kontekście nie tylko pełnionej funkcji użytkownika, ale także miejsca w którym się on znajduje.

Za pomocą współrzędnych GPS lub IPS (Indoor Positioning System) i wykrytych w pobliżu geotagów, takich jak: BLE Beacony, kody QR czy NFC, SnapVue zapewnia dynamiczny interfejs graficzny, zmieniający się wraz z przemieszczaniem się pracownika pomiędzy strefami roboczymi, automatycznie dostosowując się do jego obowiązków.

Przykładowo w środowisku fabryki taki system zna dokładną lokalizację pracownika i automatycznie wysyła status urządzeń znajdujących się w jego zasięgu.

Użytkownik w zależności od poziomu uprawnień może wyświetlać i kontrolować wartości w czasie rzeczywistym, zarządzać alarmami i zdarzeniami, korzystać z różnorodnych źródeł danych (lokalnych lub globalnych): audio, video, instrukcji obsługi, dokumentów, itp.

Aplikacja umożliwia załączenie wiadomości tekstowej lub głosowej do danej lokalizacji, a jej interfejs jest zorientowany obiektowo i łatwy w obsłudze, co istotnie skraca czas wdrożenia.

Najważniejsze korzyści

Aplikacja SnapVue, dzięki dopasowaniu zarówno pod kątem uprawnień użytkownika jak również jego lokalizacji, stanowi innowację pozwalającą w pełni wykorzystać potencjał istniejących systemów automatyki oraz poprawić ich bezpieczeństwo. Za pomocą tej technologii można ograniczyć też prawdopodobieństwo popełnienia błędów przez pracowników utrzymania ruchu, gdyż na urządzeniach mobilnych otrzymają informację dopasowaną tylko do obszaru ich obowiązków i odpowiedzialności.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;