Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SGS 4701 - System do pomiaru rozszerzalności termicznej wrzeciona

System pomiaru przemieszczenia SGS 4701 (Spindle Growth System) został opracowany do zastosowań w szybkich centrach obróbczych. Ze względu na wysokie prędkości obrabiania oraz wytwarzane przy tym ciepło, liniowa rozszerzalność wrzeciona precyzyjnej maszyny obróbczej musi zostać skompensowana, aby zachować narzędzie w zdefiniowanej pozycji przez cały czas.

Czujnik SGS mierzy rozszerzalność cieplną i siłę odśrodkową wrzeciona. Pomiar zwykle wykonywany jest na pierścieniu labiryntowym. Mierzona jest zarówno liniowa rozszerzalność cieplna jak i temperatura czujnika. Zmierzone wartości są dostarczane do maszyny CNC jako wartości korygujące, do skompensowania jakichkolwiek błędów pozycji.

 

Kompaktowa budowa

System SGS 4701 składa się z czujnika, przewodu i kontrolera, fabrycznie skalibrowanych do pomiaru obiektów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Dwa miniaturowe czujniki mogą być zamontowane bezpośrednio na wrzecionie. Kompaktowy kontroler może być zamocowany na obudowie wrzeciona poprzez flanszę, lub bezpośrednio na wrzecionie.

Solidna konstrukcja

SGS 4701 wykorzystuje wiroprądową metodę pomiarową. Jest ona bezkontaktowa, dlatego nie powoduje mechanicznego zużycia. Co więcej, jest odporna na takie zakłócenia jak ciepło, zapylenie czy oleje.

Szczegóły

 • Bezkontaktowy i odporny na zużycie pomiar
 • Ekonomiczna konstrukcja
 • Miniaturowy czujnik i kontroler całkowicie zintegrowany na wrzecionie
 • Kalibracja dla aluminium i żelaza
 • Pomiar temperatury zintegrowany w czujniku
 • Znakomita stabilność temperaturowa
 • Zakres pomiarowy 500 μm
 • Rozdzielczość 0.5 μm

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;