Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki specjalne

Wielokrotnie spotykamy się z aplikacjami, w których standardowe wykonania czujników pojemnościowych wraz z kotrolerem, nie spełniają ich wymagań. W takich przypadkach firma Micro-Epsilon proponuje modyfikacje oferowanych przez siebie systemów pomiarowych, zgodnie ze specyficznymi wymaganiami dla tej specjalnej aplikacji. Zmiany, często wykonywane są na prośbę danego klienta np. modyfikowana jest konstrukcja, sposoby montażu, długości przewodów, zakresy pomiarowe, bądź przygotowywane są modele ze zintegrowaną elektroniką. 

Możliwe opcje:

 • Modyfikacja zakresu pomiarowego i długości przewodów
 • Specjalna konstrukcja czujnika: zgodna z wymogami clean room, dla bardzo niskich temperatur, obudowa z innego materiału (inwar lub tytan), z gwintem
 • Zintegrowana elektronika
 • Dostosowanie kształtu i rozmiaru czujnika do przestrzeni montażowej  
 • Opcje wyjścia
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;