Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik krawędzi

Ten produkt nie jest dostępny.

Czujnik krawędzi został przygotowany do pomiaru segmentów zwierciadeł do dużych teleskopów. W celu zapewnienia precyzyjnego pozycjonowania poszczególnych segmentów, czujnik krawędzi wykrywa przesunięcia w różnych płaszczyznach z rozdzielczością do nanometrów. Aktywna kompensacja temperatury ogranicza zakłócenia spowodowane przez jej zmiany do minimum.

Ze względu na uniwersalność konstrukcji, czujnik krawędzi może być zastosowany w różnorodnych aplikacjach do pomiaru odległości, przemieszczenia i pozycji, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność i rozdzielczość. 


Zakresy pomiarowe:

 • W osi x ±1400µm
 • W osi z 2000 - 700µm
 • W osi y ±1500 µm


Specjalne właściwości:

 • Pomiar szczeliny, przemieszczenia i nachylenia
 • Najwyższa rozdzielczość i dokładność
 • Aktywna kompensacja temperatury
   
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;