Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kamera termowizyjna TIM M1

Kompaktowość, krótka długość fali oraz wysoka dynamika to trzy cechy opisujące TIM M1. Kamera charakteryzuje się licznymi zaletami w tym zwartą konstrukcją, interfejsem USB, a także oprogramowaniem TIMConnect dostarczonym w standardzie wraz z urządzeniem. Może realizować pomiary temperatury w zakresie od 450 do 1800°C i rejestrować obraz z częstotliwością do 1 kHz.

W porównaniu do innych urządzeń w tej klasie można zastosować cały zakres mierzonej temperatury bez żadnych podzakresów. Dzięki temu w wielu aplikacjach nie ma potrzeby przełączania się pomiędzy jakimikolwiek zakresami pomiarowymi, a możliwości implementacji kamery są bardziej elastyczne.

TIM M1 wyposażony jest w detektor CMOS, który pozwala na osiągnięcie niespotykanej dynamiki obrazu o maksymalnej rozdzielczości 764x480 pikseli i częstotliwości do 32Hz. W przypadku szybkich procesów można przełączyć rozdzielczość kamery na 72x56 pikseli przy częstotliwości 1000 Hz, a także wykorzystać ją w roli szybkiego pirometru. 

Zakresy pomiarowe [°C]450 do 1800°C / 500 do 1800°C / 600 do 1800°C
Rozdzielczość optyczna [piksele]764 x 480
Zakres widma [µm]0.92 – 1.1
Czułość termiczna [K]< 1K (700°C), < 2 K (1000°C)
Wymienne obiektywy51°x39° / 26°x20° / 20°x15° / 13°x10°/ 6.2°x4.7°/ 4.0°x3.0°
Częstotliwość próbkowania [Hz]32Hz / 80Hz lub 27Hz / 1kHz
InterfejsyUSB
IPIP67
Waga [g]320
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;