Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Seria 87000

Seria 87000 jest największą i najmocniejszą serią aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym, dostępna w trzech wykonaniach: z blokadą obrotu, bez blokady obrotu i z zewnętrzną nakrętką. Pomimo swoich dużych wymiarówi mocy, aktuatory zachowują taką samą wysoką precyzję, wydajność i wytrzymałą budowę, jak cała linia produktów z hybrydowym silnikiem krokowym. Seria 87000  o flanszy 87 mm gwarantuje siły na poziomie 2224 N. Aktuatory z tej serii dostępne są w szerokim zakresie rozdzielczości od 0,0127 mm/krok do 0,127 mm/krok oraz prędkości na poziomie 7,62 cm/s. 

Poza standardowymi konfiguracjami Haydon Kerk może również dostosować swoje standardowe produkty do specjalnych wymagań aplikacji.

Seria 87000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (1,8°)
Numer częściZ blokadą obrotów87H4(X)-V87H6(X)-V
Bez blokady obrotów87F4(X)-V87F6(X)-V
Z zewnętrzną nakrętkąE87H4(X)-V87H6(X)-V
UzwojenieBipolarneUnipolarne
Napięcie zasilania [V]2,855,012,05,012,0
Prąd/faza [A]5,473,121,33,121,3
Rezystancja/faza [Ω]0,521,69,231,69,23
Indukcyjność/faza [mH]2,868,851,04,425,5
Pobór prądu [W]31,2
Wzrost temperatury [°C]75
Waga [kg]2,3
Rezystancja izolacji [MΩ]20

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;