Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Seria 57000

Seria 57000 aktuatorów liniowych z hybrydowym silnikiem krokowym ma 57 mm kołnierz i dzięki licznym innowacyjnym rozwiązaniom zapewnia wysoką wydajność i wytrzymałość. Dostępne są trzy rodzaje aktuatorów: z blokadą obrotów, bez blokady obrotów a także z nakrętką zewnętrzną. Seria 57000 dostępna jest w szerokim zakresie rozdzielczości od 0,0079375mm/krok do 0,0508 mm/krok.

Seria 57000 o regularnej rozdzielczości:

Seria 57000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (1,8°)
Numer częściZ blokadą obrotów57H4(X)-V57H6(X)-V
Bez blokady obrotów57F4(X)-V57F6(X)-V
Z zewnętrzną nakrętkąE57H4(X)-VE57H6(X)-V
UzwojenieBipolarneUnipolarne
Napięcie zasilania [V]3,255,012,05,012,0
Prąd/faza [A]2,01,30,541,30,54
Rezystancja/faza [Ω]1,633,8522,23,8522,2
Indukcyjność/faza [mH]3,510,558,05,323,6
Pobór prądu [W]13,0
Wzrost temperatury [°C]75
Waga [g]511
Rezystancja izolacji [MΩ]20

Seria 57000 o zwiększonej rozdzielczości:

Seria 57000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (0,9°)
Numer częściZ blokadą obrotów57K4(X)-V57K6(X)-V
Bez blokady obrotów57J4(X)-V57J6(X)-V
Z zewnętrzną nakrętkąE57K4(X)-VE57K6(X)-V
UzwojenieBipolarneUnipolarne
Napięcie zasilania [V]3,255,012,05,012,0
Prąd/faza [A]2,01,30,541,30,54
Rezystancja/faza [Ω]1,633,8522,23,8522,2
Indukcyjność/faza [mH]4,213,068,06,027,0
Pobór prądu [W]13,0
Wzrost temperatury [°C]75
Waga [g]511
Rezystancja izolacji [MΩ]20

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;