Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Roboty mobilne

Roboty mobilne to mechatroniczne urządzenia, wykonujące automatycznie określone zadania i zdolne do zmiany swojego położenia w przestrzeni. Mogą być sterowane przez człowieka, lub przez niego zaprogramowane, a także autonomiczne, które działają wykorzystując techniki sztucznej inteligencji w odniesieniu do zbioru określonych reguł.

Autonomiczne roboty mobilne przemieszczają się bezkolizyjnie w określonym środowisku i bez bezpośredniej ingerencji operatora realizują ciąg czynności narzuconych z zewnątrz lub zaplanowanych przez siebie.

Autonomiczne roboty mobilne MOBOT® AGV stanowią rozwinięcie technologii AGV (Automated Guided Vehicles) będącej istotnym elementem idei Przemysłu 4.0 w zakresie logistyki wewnętrznej. To nowoczesna generacja robotów zapewniająca mobilność i elastyczność zastosowań, niezbędne w erze cyber-fizycznej produkcji. 

WObit oferuje całą rodzinę urządzeń MOBOT® AGV o udźwigu od 100 do 1800 kg, stosowane są przede wszystkim w obszarze logistyki wewnątrzzakładowej pomiędzy gniazdami/liniami produkcyjnymi lub w transporcie magazyn-produkcja-magazyn.

Do najczęściej wykonywanych zadań należy automatyczny transport półproduktów na różnych etapach wytwarzania, począwszy od wstępnej obróbki, przez montaż, testowanie aż po odbiór wyrobu gotowego.

Nowe roboty mobilne MOBOT® TRANSPORTER to odpowiedź na szeroką potrzebę automatyzacji transportu nie tylko w obszarze przemysłu i logistyki magazynowej, lecz również w innych przestrzeniach oraz instytucjach.

Konfigurowalność, intuicyjna nawigacja, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa oraz kompaktowa konstrukcja z możliwością łatwego zastosowania dowolnego wyposażenia dodatkowego, pozwalają na jego wdrożenie w wielu miejscach. MOBOT® TRANSPORTER może wspomóc procesy w hotelach, szpitalach, na lotniskach czy w biurach.

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;