Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Chwytaki przemysłowe

Chwytaki przemysłowe do robotów i manipulatorów

Chwytaki są niezbędnym wyposażeniem jednostki kinematycznej maszyny manipulacyjnej, które umożliwia realizację zadania transportowego w procesie produkcyjnym. Konstrukcja tego elementu jest bardzo zróżnicowana, dzięki czemu chwytaki pozwalają manipulatorom spełniać różnorodne funkcje począwszy od montażu i testowania elementów, przez operacje typu pick&place aż po sortowanie i paletyzację oraz depaletyzację detali.

Roboty dzięki m.in. chwytakom wpływają na uelastycznienie procesu produkcji, gdyż mogą szybko dostosowywać się do zmian przez wymianę końcówki efektora, gwarantują również wysoką, powtarzalną jakość produkcji.

Budowa

Chwytaki zbudowane są z zespołu napędowego, części przenoszącej napęd oraz z końcówek chwytnych. W zależności od kształtu i materiału z którego wykonany jest manipulowany detal, a także przeznaczenia robota inne będą parametry poszczególnych elementów. Budowa chwytaka musi pozwalać mu na uchwycenie przedmiotu z zapewnieniem mu właściwej orientacji, następnie utrzymania go pomimo oddziałujących sił zewnętrznych i przyspieszeń transportowych i ostatecznie pozostawienia detalu w miejscu jego przeznaczenia z właściwą orientacją.

Napęd

WObit oferuje chwytaki z napędem pneumatycznym, elektrycznym oraz hydraulicznym, w których przeniesienie napędu jest realizowane w różnorodny sposób. Chwytaki są przystosowane do montażu zarówno na ramieniu robota jak i na tzw. kiści czyli końcu łańcucha kinematycznego manipulatora.

Rodzaje

Pod względem układu wykonawczego chwytaki w ofercie WObit można podzielić na dwuszczękowe, trójszczękowe oraz wieloszczękowe, a także chwytaki obrotowe. Standardowo chwytaki mają niekompletne końcówki chwytne i w zależności od potrzeb użytkownik sam dobiera odpowiednie nasadki, bądź wykonuje je we własnym zakresie.

Montaż

Wszystkie modele w swoim korpusie mają przygotowaną przestrzeń do montażu bezdotykowych czujników położenia. Dzięki temu możliwa jest m.in. sygnalizacja stanu chwytaka (otwarty/zamknięty). Chwytaki przystosowane są również do montażu z różnych stron, dodatkowym ułatwieniem jest możliwość doprowadzenia medium (powietrza czy przyłącza elektrycznego) z kilku stron korpusu chwytaka.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;