Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation
Roboty mobilne MOBOT® TRANSPORTER

Roboty mobilne MOBOT® TRANSPORTER

trzykołowe, z napędem na dwa koła, różnicowym

Roboty mobilne MOBOT®

Roboty mobilne MOBOT®

sześciokołowe, z napędem na dwa koła, różnicowym

Roboty mobilne MOBOT® MW

Roboty mobilne MOBOT® MW

czterokołowe, z napędem na cztery koła omnikierunkowe

Mobilne roboty edukacyjne MOBOT®

Mobilne roboty edukacyjne MOBOT®

czterokołowe, z napędem na cztery koła omnikierunkowe lub zwykłe

Roboty mobilne

Czym są roboty mobilne i dlaczego warto wybrać autonomiczne roboty mobilne MOBOT®?

Roboty mobilne, takie jak MOBOT® produkowane przez firmę WObit zyskują coraz większą popularność jako bardzo łatwo adaptowalne maszyny optymalizujące procesy transportu wewnątrzzakładowego.

Mobilne roboty transportowe MOBOT® to inteligentne pojazdy służące do automatyzacji transportu wewnętrznego i logistyki.

Technologia wózków jezdniowych bez operatora sięga lat 50. XX, gdy pojawiły się pierwsze AGV (Automated Guided Vehicle), czyli wózki automatyczne. Od tego czasu technologia dynamicznie się rozwinęła, a w ramach AGV wykształciło się kilkanaście typów maszyn, w tym AMR (ang. Autonomous Mobile Robots), czyli autonomiczne roboty mobilne.

Do nawigacji w przestrzeni pojazdów AGV niezbędne jest fizyczne oznaczenie trasy (najczęściej za pomocą linii magnetycznej lub kolorowej), natomiast AMR korzystają z nawigacji naturalnej, która na podstawie czujniki 2D lub 3D mapuje przestrzeń i tworzy wirtualną mapę, po której porusza się robot. W obrębie nawigacji naturalnej wyróżnia się metody SLAM, LIDAR bądź LMS.

Roboty mobilne MOBOT® to w większości maszyny korzystające z naturalnej, autonomicznej nawigacji LMS do orientacji w przestrzeni (Roboty AMR). W związku z tym nie wymagają zewnętrznej infrastruktury do nawigacji i poruszają się bezkolizyjnie po wyznaczonej trasie.

Roboty MOBOT® łatwo jest wdrożyć do istniejących już procesów bez konieczności wprowadzania istotnych i kosztownych zmian w przestrzeni fabryki. System robotów jest też skalowalny, oznacza to, że można go łatwo rozbudowywać o kolejne urządzenia.

Do najczęściej wykonywanych zadań należy automatyczny transport półproduktów na różnych etapach wytwarzania, począwszy od wstępnej obróbki, przez montaż, testowanie aż po odbiór wyrobu gotowego.

Roboty mobilne MOBOT® mogą sprawnie i bezpiecznie przemieszczać się w standardowych ciągach komunikacyjnych. Co więcej, seria MOBOT® MW wyposażona w napęd omnikierunkowy zapewnia szeroką swobodę manewrów pozwalającą na zwinne przemieszczanie się w wyznaczonej przestrzeni oraz sprawne omijanie przeszkód.

Elastyczność oraz sprawność zmiany kierunku jazdy bez konieczności zawracania po łuku tworzy potencjał dający autonomicznym robotom mobilnym MOBOT® MW wyjątkową zwinność. Doskonale sprawdzą się w procesach o krótkim czasie cyklu, gdzie zmniejszenie ilości manewrów potrzebnych do zmiany kierunku umożliwia realizację zadania w krótszym czasie.

Wspomniana elastyczność to też łatwość dostosowania tego samego robota do transportu zupełnie innych wyrobów. Samojezdne roboty MOBOT® charakteryzują się kompaktową i stabilną konstrukcją, dzięki której w łatwy sposób można nadać im odpowiednią funkcjonalność. Mogą przewozić palety z towarem, kuwety wypełnione drobnymi detalami, a także gotowe produkty o rozmaitych gabarytach. Ładunki mogą być przewożone nad robotem, przemieszczane za pomocą podajnika rolkowego czy wózka paletowego bądź grawitacyjnego automatycznie dokowanego przez robota.

W ofercie WObit dostępnych jest kilka standardowych modułów do nadbudowy oraz wózków transportowych do każdego z mobilnych urządzeń transportowych. Możliwe jest również wykonanie wózka dostosowanego do nietypowego ładunku klienta. Wózki te mogą być zaczepiane automatycznie, załadowywane ręcznie lub automatycznie za pomocą innego robota przemysłowego. Robot mobilny może zostać również wyposażony w ramię robotyczne.

Łatwą konfigurację do potrzeb użytkownika oferują zwłaszcza roboty MOBOT® TRANSPORTER. Przygotowane do szybkiej, samodzielnej instalacji uniwersalne AMR można szybko i wygodnie konfigurować przez stronę internetową. Programowanie robota zostało uproszczone do formy prostego samouczka, z którym krok po kroku skonfigurujesz parametry swojego robota.

Zastosowanie robotów mobilnych MOBOT® do automatyzacji transportuzwiększa produktywność i pozwala na ograniczenie kosztów. Wynika to z lepszej kontroli przepływ towarów, bezpieczniejszego i ostrożnego transportu, a także zaoszczędzenia czasu pracowników, którzy mogą zająć się  ciekawszymi zadaniami, wymagającymi wyższych kwalifikacji. Roboty mobilne poprawiają również ergonomię pracy ludzi. W rezultacie uzyskujemy efektywniejsze wykorzystanie zasobów i powierzchni.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • W sprawie ochrony danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;