Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki laserowe optoNCDT 1181/1182/1183

Laserowe czujniki odległości z serii optoNCDT 1181/1182/1183 są przeznaczone do precyzyjnych pomiarów odległości do 150 metrów. Wiele różnych interfejsów ułatwia szybką integrację z istniejącymi systemami. Typowe zastosowania to pomiar poziomu wypełnienia, a także aplikacje związane z bezpieczeństwem, jak np. kontrola pozycji bramy.

Szczegóły

 • Zakresy pomiarowe (m): 0,4 - 17 | 0,1 - 70 | 0,1 - 150
 • Max liniowości. 2mm
 • Maksymalna rozdzielczość. 0.1mm
 • Powtarzalność max. 0.5mm
 • Praktyczne rowki montażowe ułatwające instalację
 • Łatwa regulacja lasera widzialnego
 • Współpracuje z zasadą porównania fazy
Zakres pomiarowy0.1 - 150 m
Liniowość± 2 mm
Czas odpowiedzi20 ms
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;