Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

2022+ kierunek robotyzacja, czyli podsumowanie raportów IFR oraz Verified Market Research

Rośnie popyt na robotyzację, zarówno w zakresie robotów przemysłowych, jak i profesjonalnych robotów usługowych, w tym robotów mobilnych. Przeczytaj jakie trendy będą istotne w najbliższych latach.

2022+ kierunek robotyzacja, czyli podsumowanie raportów IFR oraz Verified Market Research

W produkcji przemysłowej coraz powszechniejszy jest trend implementacji robotów przemysłowych wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka powtarzalność, jakość i wydajność, gdyż przekłada się to na wzrost produktywności i znaczne obniżenie kosztów.

Robotyzacja na świecie

Potwierdzają to wyniki raportu World Robotics 2020 opublikowanego w listopadzie przez Międzynarodową Federację Robotyki. Pomimo pandemii widoczny jest trend wzrostowy (+10%) wyrażany w liczbie działających na świecie robotów – jest ich obecnie ponad 3 miliony. Wskaźnik gęstości robotyzacji wynosi obecnie 126 (na 10 tys. pracowników) – w 2018 roku wskaźnik ten wynosił 99. Na ten wynik duży wpływ miały rynki azjatyckie, gdzie wdrożono 71% wszystkich nowych robotów, z czego aż 20% w Chinach.

Operational_Stock_WR2021

Rys.1. Łączna liczba robotów pracujących na świecie - 1000 jednostek

W Europie, gdzie wdrożeń było najmniej w stosunku do reszty świata, najwięcej instalacji miało miejsce w Niemczech, Włoszech i Francji. Trend wzrostowy widoczny jest też w Polsce (pomimo niewielkiego spadku w 2020 r.) i Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie wbrew początkowemu spowolnieniu spowodowanemu pandemią rośnie zainteresowanie automatyzacją i robotyzacją procesów. Wynika to m.in. z malejącej liczby pracowników fizycznych, odpływu wykwalifikowanych pracowników na rynki zachodnie, wzrostu kosztów pracy, a także niekorzystnych zmian demograficznych (coraz mniej ludzi w wieku produkcyjnym).  

Main_industries_WR2021

Rys. 2. Roczne instalacje robotów przemysłowych według branży klienta - Świat - 1000 jednostek

Rośnie też zainteresowanie robotyzacją w małych i średnich przedsiębiorstwach, które mają problemy z utrzymaniem ciągłości produkcji ze względu na czynnik ludzki. Potwierdzają to dane w raporcie, gdzie widać zmianę proporcji wdrożeń w branżach - spadek w dotąd dominującym przemyśle motoryzacyjnym i wzrost w innych sektorach, zwłaszcza produkcji elektrycznej, elektronicznej, metalowej, maszynowej. IFR przewiduje wzrost na poziomie 13% w najbliższych pięciu latach.

Boom na rynku robotów usługowych

Jeszcze ciekawiej przedstawiają się wyniki raportu World Robotics 2021 – Service Robots, do których zaliczane są m.in. roboty mobilne AMR i wózki AGV. W 2020 roku rynek robotów do usług profesjonalnych osiągnął na całym świecie obroty w wysokości 6,7 mld USD, tym samym zanotował wzrost o 12%.

Niewątpliwy wpływ na ten dynamiczny wzrost miała pandemia koronawirusa, co widać w pięciu najważniejszych trendach zastosowania profesjonalnych robotów usługowych:

  1. AMR i roboty dostawcze – potrzeba elastycznych rozwiązań;
  2. czyszczenie i dezynfekcja - +50 firm przedstawiło rozwiązania w odpowiedzi na pandemię;
  3. medyczne i rehabilitacyjne – potrzeba indywidualnego wsparcia;
  4. roboty społeczne – teleobecność – w szczególności ze względu na pandemię;
  5. automatyczne restauracje – wsparcie obsługi, redukcja kontaktów osobistych ze względu na pandemię.

SR_Top5_applications

Rys.3. Roboty usługowe do użytku profesjonalnego.Top 5 aplikacji. Sprzedaż jednostkowa 2019 i 2020

Warto podkreślić, że aż jedna na trzy jednostki została zbudowana do przewozu towarów lub ładunków. Jak podaje IFR, większość sprzedawanych jednostek autonomicznych robotów mobilnych działa w środowiskach wewnętrznych do produkcji i w magazynach. Trend zmierza w kierunku elastycznych rozwiązań, aby AMR działały razem w mieszanych środowiskach, m.in. z pomocą wózków widłowych, innych robotów mobilnych lub ludzi.

Potwierdzają to też zapytania i wdrożenia robotów mobilnych MOBOT®, które coraz częściej pracują w bardzo dynamicznym środowisku, transportując ładunki w ciągach komunikacyjnych, w których obecne są również wózki widłowe i ludzie.

Istnieje również duży potencjał rynkowy robotów transportowych w środowiskach zewnętrznych i ruchu publicznym, m.in. dostawa ostatniej mili. Jednak na dalszy rozwój w tym zakresie duży wpływ będą miały regulacje prawne w poszczególnych krajach, które obecnie skutecznie go uniemożliwiają.

Duży wzrost, aż o 92% zanotowany został także w odniesieniu do robotów sprzątających, których sprzedanych zostało 34 400 sztuk. W odpowiedzi na rosnące wymagania higieniczne spowodowane pandemią Covid-19, ponad 50 dostawców robotów usługowych opracowało roboty dezynfekujące, rozpylające płyny dezynfekujące lub wykorzystujące światło ultrafioletowe.

ALVO Ultra V-bot - mobilny robot do dezynfekcji UV-C

Rys.4. ALVO® Ultra V-bot - mobilny robot do dezynfekcji UV-C

Wśród tych rozwiązań znalazł się m.in. ALVO® Ultra V-bot opracowany przez firmę ALVO® Medical, przy współpracy partnerów technologicznych: WObit oraz Luxiona. Mobilny robot do dezynfekcji UV-C zapewnia wysoką skuteczność dekontaminacji we wszystkich ważnych przestrzeniach publicznych: salach koncertowych, szkołach, zakładach produkcyjnych, klubach sportowych, centrach handlowych, laboratoriach itp.

IFR wskazuje, że roboty dezynfekujące w szpitalach i innych miejscach publicznych mają duży potencjał. Oczekuje się, że sprzedaż jednostkowa profesjonalnych robotów do czyszczenia będzie rosła średnio w tempie dwucyfrowym każdego roku od 2021 do 2024 roku.

Globalna pandemia Sars-CoV-2 wytworzyła dodatkowe zapotrzebowanie na roboty społeczne. Potrzeba ich implementacji jest szczególnie duża w domach opieki, gdzie służą mieszkańcom do utrzymywania kontaktu z przyjaciółmi i członkami rodziny w czasach zdystansowania społecznego. W miejscach publicznych roboty pełnią funkcję informacyjno-komunikacyjną dostarczając informacje, aby uniknąć osobistego kontaktu ludzi, a także łączą ludzi za pomocą wideo na konferencjach biznesowych lub pomagają w zadaniach konserwacyjnych na halach produkcyjnych.

Wzrosło też zapotrzebowanie na roboty hotelarskie, dostarczające m.in. jedzenie czy pościel do pokoi – obroty w tej branży wyniosły 249 mln USD. Przewidywany jest dwucyfrowy coroczny wzrost w tym zakresie.

Tendencja wzrostowa dotyczy też robotów usługowych do użytku konsumenckiego, wśród których najpopularniejsze są roboty do prac domowych (odkurzacze i inne roboty do sprzątania podłóg). W 2020 r. sprzedano prawie 18,5 mln sztuk (+6%), o wartości 4,3 mld USD. Wynika to m.in. z bardzo dużej dostępności tych rozwiązań. Popularne są również roboty ogrodnicze, zwłaszcza koszące trawniki. Oczekuje się, że w najbliższych latach rynek konsumenckich robotów usługowych będzie miał średnio dwucyfrową dynamikę wzrostu każdego roku.

SR_Company_structure

Rys.5. Po lewej - Liczba dostawców robotów usługowych według regionu i stażu na rynku - zastosowania profesjonalne

Po prawej - Liczba dostawców robotów usługowych według regionu i stażu na rynku - aplikacje konsumenckie

Co ciekawe, 80% dostawców robotów usługowych istnieje na rynku już ponad 5 lat, z czego 47% pochodzi z Europy, 27% z Ameryki Północnej i 25% z Azji.

Rośnie rynek robotyzacji pojazdów autonomicznych

Dynamiczny wzrost rynku autonomicznych robotów mobilnych potwierdza też najnowszy raport Autonomous Mobile Robots Market opublikowany przez Verified Market Research. W tym opracowaniu rynek robotów AMR został wyceniony na 2,1 mld dolarów w 2020 r., a w 2028 r. ma on osiągnąć poziom 8,7 mld dolarów, przy rokrocznym wzroście na poziomie 18,7%.  

Wśród czynników napędowych dla rynku przedstawionych w raporcie wskazane jest rosnące zastosowanie robotów w różnych sektorach przemysłu, postęp technologiczny, rosnący obszar zastosowań pojazdów autonomicznych oraz zwiększającą się świadomość korzyści płynących z robotów autonomicznych. Są to maszyny zaprojektowane do wykonywania określonych działań i zachowań. Korzystając z autonomicznej nawigacji oraz innych funkcjonalności roboty AMR wykonują zadania bez pomocy człowieka (sztuczna inteligencja), łatwo adaptować je do nowych zadań, są też bezpieczne dla ludzi, mienia i otoczenia.

Dzięki tym cechom roboty mobilne stanowią bardzo elastyczne rozwiązanie do realizacji zadań w różnorodnych branżach. Raport Verified Market Research wskazuje zwłaszcza na rozwój IoT w branży motoryzacyjnej, a także oczekiwanie ze strony użytkowników przyzwyczajonych do cyfrowego stylu życia, że zostanie on przeniesiony do samochodu z pomocą technologii Internetu Rzeczy.

Podsumowanie i perspektywy

Wspólnym mianownikiem wszystkich przedstawionych wyżej opracowań jest obserwowana przez badaczy ogólnoświatowa popularyzacja robotyzacji, dotycząca zwłaszcza rynku robotów usługowych. Wynika ona, jak było wskazane wcześniej z potrzeby usprawniania procesów, zmniejszenia kosztów wytwarzania, a także podniesienia wydajności produkcji. Na potrzebę inwestowania w robotyzację wpłynęła również pandemia Covid-19, która spowodowała coraz większe niedobory wykwalifikowanych pracowników oraz niestabilność w zachowaniu ciągłości wytwarzania ze względu na czynnik ludzki. Wszystkie raporty zgodnie prognozują wzrost inwestycji w robotyzację w najbliższych latach, którego nie zachwieją nawet przejściowe niedobory podzespołów i surowców.

Artykuł Cię zainteresował? Chcesz dowiedzieć się więcej o robotach mobilnych i tym, w jaki sposób mogą one usprawnić procesy w Twojej firmie? Nie zwlekaj i skontaktuj się z naszym doradcą.

 

Źródła:

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-rise-again

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/service-robots-hit-double-digit-growth-worldwide

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/autonomous-mobile-robot-market/

×

Przeczytaj także

MOBOT® eduRunner MW – nowe rozwiązanie do nauki robotyki mobilnej
MOBOT® eduRunner MW – nowe rozwiązanie do nauki robotyki mobilnej

MOBOT® eduRunner MW daje nowe, szerokie możliwości rozwoju dla szkół technicznych i uczelni wyższych zajmujących się automatyką, robotyką i mechatroniką.

Zobacz więcej »
Frezowanie, wiercenie i nie tylko: Wydajne przekładnie do obróbki metalu
Frezowanie, wiercenie i nie tylko: Wydajne przekładnie do obróbki metalu

Frezowanie, wiercenie i cięcie z wykorzystaniem przekładni cykloidalnych? To doskonały pomysł. Przeczytaj czym się charakteryzują i w jakich procesach sprawdzą się wysokowydajne przekładnie.

Zobacz więcej »