Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Formularz rekrutacyjny: Praktyki lub staż

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 22 Kodeksu Pracy;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody; w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami administrator będzie przechowywał Twoje dane 10 lat;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie oznaczonych w Kodeksie Pracy danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;

Jeśli chcesz, Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w innych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrazisz na to zgodę:

Dane personalne

Adres stałego zamieszkania

Adres korespondencyjny

Rodzaj praktyk

Wykształcenie

Ukończone szkolenia

Umiejętności i kwalifikacje

Znajomość języków wg skali Rady Europy

Inne umiejętności i kwalifikacje

Informacje dodatkowe

W którym dziale firmy chciałaby Pani/chciałby Pan odbyć praktyki?

Załączniki