Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Bezpłatne seminarium z zakresu pomiaru przemieszczenia, koloru i temperatury 03.03.2020

Szkolenie dla osób, które chcą zdobyć praktykyczną wiedzę i umiejętności z zakresu pomiarów odległości, pozycji i przemieszczenia za pomocą czujników triangulacyjnych, skanerów laserowych oraz czujników konfokalnych produkowanych przez niemiecką firmę Micro-Epsilon.

Podczas seminarium eksperci poruszą również temat detekcji koloru i jego pomiaru, a także bezkontaktowego pomiaru temperatury za pomocą czujników temperatury podczerwieni.

Szkolenie poprowadzą specjaliści z firmy WObit z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pomiarów.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Agenda wydarzenia:

GodzinaWydarzenie
8:40 - 9:00Rejestracja uczestników
9:00 - 9:10Przywitanie, wprowadzenie
9:10 - 10:00Bezkontaktowe elektromagnetyczne techniki pomiarowe
(czujniki wiroprądowe i pojemnościowe)
10:00 - 10:20Przerwa kawowa
10:20 -11:20Dotykowe czujniki przemieszczenia i położenia
(czujniki magneto-indukcyjne, liniowe czujniki indukcyjne i czujniki linkowe
11:20 - 12:00Bezkontaktowe czujniki przemieszczenia – systemy konfokalne
12:00 -12:45Lunch
12:45 – 13:40Bezdotykowe laserowe czujniki przemieszczenia i skanery profilu 2D / 3D
13:40 – 14:00Bezkontaktowe mikrometry optyczne
14:00 – 14:20Przerwa kawowa
14:20 – 14:40Bezdotykowe laserowe czujniki przemieszczenia czasu przelotu (ToF)
14:40 – 15:10Bezkontaktowe wykrywanie koloru i pomiar koloru
15:10 – 15:40Bezkontaktowy pomiar temperatury IR
15:40 – 16:00Porównanie technik pomiarowych i rozwiązywanie specyficznych zadań klienta

Termin: 03.03.2020
Miejsce: Dęborzyce k. Pniew

Istnieje możliwość rezerwacji hotelu w sąsiedztwie firmy WObit.
Koszt noclegu ponosi uczestnik szkolenia.

Kontakt:
tel. +48 61 22 27 426

Wyślij e-mail

Zapewniamy:

 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • catering (przerwa kawowa, lunch)
 • materiały szkoleniowe
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;