Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SG120

SG120

Przekładnia ślimakowa z łapami montażowymi i ocynkowaną obudową. Standardowo oś wyjściowa wyprowadzona jest pod kątem prostym w stosunku do osi silnika i na lewo patrząc od strony montażu przekładni. Reduktor wykonywany jest z przełożeniami od 8:1 do 80:1. Dostępne przełożenia oraz sprawności przekładni zamieszczone są w karcie katalogowej. Maksymalny obrotowy moment ciągły, który może być przeniesiony przez nią wynosi 3000Ncm a jej waga to 2kg. Siła promieniowa przyłożona do osi nie może przekroczyć 500N, osiowa – 300N. Dla ilości projektowych (minimum 100 sztuk jednorazowego zamówienia) dostępna jest przekładnia z otworem przelotowym.

ProduktPrzełożenieZnamionowy moment wyjściowy [Nm]Sprawności [%]Waga [Kg]Maksymalne obciążenie osiowe [N]Maksymalne obciążenie promieniowe [N]Zapytaj o produkt
SG120 (i = 8:1)8:130702300500
SG120 (i = 10:1)10:130702300500
SG120 (i = 15:1)15:130652300500
SG120 (i = 20:1)20:130552300500
SG120 (i = 30:1)30:130502300500
SG120 (i = 40:1)40:130402300500
SG120 (i = 50:1)50:130352300500
SG120 (i = 60:1)60:130302300500
SG120 (i = 70:1)70:130282300500
SG120 (i = 80:1)80:130252300500
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;