Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Przekładnie ślimakowe

Przekładnie ślimakowe (SG)

WObit proponuje serię SG przekładni ślimakowych do kombinowania z silnikami DC i AC. Przekładnie ślimakowe dostępne są w różnych rozmiarach i przełożeniach, także w kombinacji z przekładnią planetarną. 

Budowa przekładni ślimakowej

Przekładnia ślimakowa to typ przekładni zębatej składającej się ze ślimaka (gwintowany wirnik śrubowy) zazębiającego się z ustawioną prostopadle wobec niego ślimacznicą (koło walcowe śrubowe o specjalnie ukształtowanym wieńcu). W pewnych warunkach jest to mechanizm samohamowny.

Właściwości i zastosowania przekładni ślimakowych

Przekładnie ślimakowe są stosowane do przenoszenia mocy, a także do celów podziałowych, sterowania itp., na ogół wszędzie tam, gdzie potrzebne jest duże przełożenie lub samohamowność.

Przekładnia ślimakowa jest korzystniejsza, gdy trzeba zmienić kierunek osi pod kątem 900. Kolejną kwestią jest różnica osiąganych parametrów. Wydajność waha się od 0.7 do 0.25, a przełożenia od 1:8 do 1:72. przy czym im wyższe przełożenie tym niższa wydajność.

Przekładnie planetarne i ślimakowe można stosować w kombinacji. Dzięki takiemu zestawieniu można osiągnąć przełożenie rzędu 1:30000.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;