Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

WMI-...-PK inklinometry analogowe

WMI-...-PK inklinometry analogowe

Inklinometry analogowane skonstruowano dla bardzo precyzyjnych pomiarów odchylenia od pionu w obszarze inżynierii cywilnej, konstrukcji maszyn, przyrządów geologicznych i automatyki przemysłowej. Inklinometr zawiera element magnetorezystancyjny o wysokiej odporności i nieczułości na temperaturę. Brak elementu stykowego gwarantuje wysoką żywotność.

Mocna i zwarta konstrukcja pozwala na aplikacje, gdzie miejsce i waga są znaczącymi czynnikami. Czujnik ma obudowę o średnicy 20mm i wysokości korpusu 42mm ze stali galwanizowanej. Przewody wyprowadzone są na zewnątrz poprzez uszczelnienie silikonowe. Wahadełko z magnesem tłumione jest olejem silikonowym. Czujnik ma odporność na pola magnetyczne o wartości 0,001%/Oersted. Jest też odporny na radiację nuklearną. 

 • Zakres elektr. kąta[±°]:5 do 30
 • Czułość kątowa [°]: maks. 0.005
 • Liniowość [%]: 1
 • Napięcie wejściowe [VDC]: 8...14
 • Imp. wej. [Ohm]: ok. 30k
 • Imp. obc. [Ohm]: 10M
 • Czas odpowiedzi [s]: 0.3
 • Żywotność [cykli]: 5*10^8
 • Temp. pracy / skład. [°C]: -20...+80
 • Punkt zerowy[mV]: 50% Vin
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;