Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MSL30

Optoelektroniczny czujnik pomiaru drogi służy do pomiaru krótkich odległości (30mm) np. w metrologii, technice precyzyjnej, urządzeniach automatycznych lub dokładnego przełączania w pomiarze pozycji oraz prędkości. W połączeniu z cyfrowym odczytem może stanowić kompletny system pomiarowy. Przetwornik jest wyposażony standardowo w sprężynę powrotną. Na zapytanie czujnik może być dostarczony bez sprężyny powrotnej. Optyczne informacje o pozycji przetwarzane są przez układ elektroniczny na impulsy elektryczne.

 • Zakres pomiarowy (mm):30,
 • Podziałka (um):40
 • Rozdzielczość (um):5/10
 • Materiał obudowy:blacha stalowa
 • Napięcie zasilania (V):5
 • Sygnał wyjściowy:TTL/LD
 • Maks. prędkość przesuwu (m/s):0,5
 • Temperatura pracy (°C):0...+45
 • Klasa ochrony: IP40
 • Podłączenie elektryczne:kabel 

PRODUKT W FAZIE WYCOFYWANIA Z OFERTY

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;