Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik konfokalny confocaIDT IFS2405

Konfokalne czujniki confocaIDT IFS2405 są przeznaczone dla bardzo precyzyjnych aplikacji. Czujniki dostępne są jako standardowa i unikalnie zminiaturyzowana konstrukcja. Czujniki konfokalne mierzą wiele powierzchni o różnych właściwościach odbijania światła i są wykorzystywane do jednostronnego pomiarów grubości.

Szczegóły

 • Zakresy pomiarowe (mm): 0,300 | 1 | 3 | 6 | 10 | 28 | 30
 • Max liniowość  0.15 µm
 • Maksymalna rozdzielczość 0.01 µm
 • Niezwykle mały i stały rozmiar plamki
 • Wysoka dokładność pomiaru, także dla luster i szkła
 • Nanorozdzielczość
 • Jednostronny pomiaru grubości
 • Wersja osiowa i promieniowa 
Zakres pomiarowy0.3 - 30 mm
Rozdzielczość0.01 % F.S.O.
Liniowość± 0.3 % F.S.O.
Rodzajczujnik
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;