Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujniki pojemnościowe capaNCDT ECT

Czujniki pojemnościowe w technologii Embedded Capa Technology (ECT) są wytwarzane z wykorzystaniem rewolucyjnej metody. Nowa technologia produkcji stosowana jest również w procesie wytwarzania czujników wiroprądowych. Oznacza to znacząco dłuższą żywotność czujników. Osadzenie elektrody w bardzo stabilnym materiale pozwoliło na znaczącą poprawę stabilności temperaturowej w porównaniu do standardowych czujników dostępnych obecnie na rynku. 

Nowe czujniki mogą być stosowane w temperaturach do 200ºC, a także w bardzo niskich temperaturach do -269ºC.
ECT pozwala na znacznie większą swobodę w konstrukcji czujników pojemnościowych. Np. czujniki capaNCDT CSH-FL mają wysokość zaledwie 4 mm. 

Dostępne modele czujników:
capaNCDT CSH
capaNCDT CSH-FL

Szczegóły

 • Najlepsza stabilność temperaturowa
 • Do aplikacji w sterylnym otoczeniu i w próżni 
 • Specjalne wykonania czujników
 • Zakres temperatury pracy -269°C do 200°C
 • Standaryzowany proces produkcyjny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;