Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Pojemnościowy system pomiarowy capaNCDT 6200

capaNCDT 6200 jest pierwszym wielokanałowym systemem pomiarowym, który jest całkowicie modularny. Kontroler może być łatwo rozszerzony do czterech zsynchronizowanych kanałów, dzięki czemu łatwo go zaadaptować w różnorodnych aplikacjach. 
Wszystkie pojemnościowe czujniki Micro-Epsilon mogą współpracować z kontrolerem capaNCDT 6200. Zintegrowany Ethernet ułatwia parametryzację oraz pomiary poprzez interfejs sieciowy. Do pomiarów wymagających bardzo wysokiej precyzji można dodatkowo zastosować moduł demodulatora DL6220.

Szczegóły

 • Zakres pomiarowy (mm):0,05 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10
 • Rozdzielczość 0.2nm
 • Liniowość 0.01µm
 • Częstotliwość odpowiedzi: 5 kHz (-3dB)
 • Częstotliwość danych 3.906kHz
 • Modułowość – do 4 zsynchronizowanych kanałów pomiarowych
 • Wyjście analogowe
 • Łatwa konfiguracja poprzez interfejs sieciowy
 • Funkcje matematyczne do pomiarów grubości i różnicowych 
Zakres pomiarowy0.05 - 10 mm
Rozdzielczość0.0005 % F.S.O.
Liniowość± 0.025 % F.S.O.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;