Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SDC106 - Sterownik silników do silników DC

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Uwaga! Produkt wycofany z produkcji, został zastąpiony przez  SDC107.

SDC106 jest prostym sterownikiem przeznaczonym dla silników prądu stałego umożliwiającym kontrolę prędkości i kierunku obrotów silnika. Prędkość silnika zadawana jest za pomocą zewnętrznego potencjometru, lub poprzez zewnętrzny sygnał analogowy z zakresu 0 – 5V (zadawanie np. z sterownika PLC).

Sterowanie:

Sterowanie kierunkiem obrotów odbywa się za pomocą optoizolowanego wejścia DIR. Wejście Start decyduje czy silnik ma pracować (obracać się), czy być w stanie zatrzymania.

Zasilanie:

Do zasilania sterownika należy stosować zasilacz niestabilizowany, o napięciu wyjściowym równym napięciu znamionowemu podłączonego silnika. Zasilacz powinien posiadać na wyjściu duże kondensatory elektrolityczne w celu odebrania ewentualnej energii wracającej od sterownika (BACK EMF).

Właściwości:

 • prąd ciągły do 6A (chwilowo max. 30 A)
 • szeroki zakres napięcia zasilania 10..24 V
 • miniaturowy stopień mocy
 • tranzystory o rezystancji przejścia 10 mOhm
 • sterowanie stopnia mocy sygnałem PWM
 • regulacja wypełnienia w pełnym zakresie (0 – 100%)
 • regulacja prędkości obrotowej zewnętrznym potencjometrem, lub sygnałem analogowym 0 – 5 V
 • optoizolowane wejścia
 • wskaźnik LED stanu pracy oraz błędu
 • wskaźnik LED zasilania
 • zabezpieczenie nadprądowe końcówki mocy
 • zabezpieczenie termiczne
 • zabezpieczenie antyzwarciowe końcówki mocy
 • zasilanie i wszystkie sygnały sterujące na listwach rozłącznych ze złączami śrubowymi typu PTR
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN
Napięcie zasilania [VDC]10-24
Prąd znamionowy [A]6
Prąd maksymalny (chwilowy) [A]30
InterfejsyAnalogowy
Obsługa enkoderanie
Waga [g]132
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;