Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SOZ19-6-6 -sprzęgło aluminiowe zaciskowe

Sprzęgło Oldham wyrównujące nieosiowości montażu napędu, np. między silnikiem a osią obiektu, lub pomiędzy obiektem a enkoderem. Sprzęgła Oldham z serii SOZ19 składają się z trzech części: dwóch pierścieni zaciskowych i wkładki izolacyjnej z tworzywa przenoszącej moment napędowy. Sprzęgła te dobrze nadają się do przekazywania napędu na optoelektroniczne przetworniki obrotowe, prądniczki tachometryczne, do małych i średnich napędów (silniki krokowe, DC i inne). Dzięki własnościom izolującym i trzyczęściowej budowie ułatwiającej montaż i dobór średnic mają przewagę nad sprzęgłami helikalnymi i mieszkowymi szczególnie w aplikacjach z trudnym dostępem do osi napędu. Jakość przenoszenia momentu determinuje dysk z acetalu lub nylonu. Sprzęgła montuje się z niewielką szczeliną (0,1 do 0,2mm) pomiędzy wkładem z tworzywa a pierścieniami zaciskowymi. Dla zastosowań w napędach z wibracjami jak np. z silnikami krokowymi, wskazane są sprzęgła wyposażone w elastyczniejszy wkład nylonowy, który zapewnia lepsze tłumienie drgań, ale posiada mniejszą trwałość i sztywność (np. SOZ25-8-12N). Typowe wielkości średnic sprzęgieł to 19, 25, 33, 41mm (dostępne również 50 i 57 mm, a z dociskowych 9 i 13mm). Dodatkową zaletą sprzęgieł Oldham jest izolacja osi, dzięki zastosowaniu wkładu z tworzywa (izolacja lepsza niż 3kV).
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;