Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Silnik szczotkowy prądu stałego 1.16.011.200

Mikrosilnik prądu stałego o mocy 3,6W zasilany z 24VDC produkcji niemieckiej firmy Buehler Motor. Znamionowa prędkość obrotowa 6850 obrotów na minutę przy zachowaniu momentu obrotowego 5mNm skutkuje znamionowym poborem prądu 0,3A.

Niewielkie wymiary silnika pozwalają na zastosowanie go w układach wykonawczych o ograniczonej powierzchni zabudowy. Obudowa ma średnicę 24mm z dwustronnym spłaszczeniem do 18mm.

Obudowa silnika o długość 27mm wykonana jest ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, a osadzony w łożyskach ślizgowych wałek posiada wymiary Φ2mm x 11,5mm, co pozwala na jego adaptację różnorodnych aplikacjach.

Właściwości:

 • Napięcie zasilania: 24[VDC]
 • Znamionowa moc:  3,6 [W]
 • Znamionowy moment: 5,0[mNm]
 • Znamionowa prędkość: 6850[obr/min]
 • Znamionowy prąd: 0,3[A]
 • Waga: 40[g]
 • Bezwładność rotora: 3,2 [gcm2]

 

Znamionowe napięcie zasilania [VDC]24
Znamionowa prędkość [obr./min.]6850
Znamionowy moment [Ncm]0,5
Znamionowy prąd [A]0,3
Moment startowy [Ncm]1,6
Prąd startowy [A]0,81
Moc silnika [W]3,6
Bezwładność rotora [gcm^2]3,2
Masa silnika [g]40
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;