Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik laserowy optoNCDT 1420 CL1

Czujniki laserowe optoNCDT 1420 CL1 zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa lasera klasy 1. W tej klasie laserowej moc promieniowania wynosi max. 390μW i jest znacznie niższa niż laser klasy 2.

OptoNCDT1420 CL1 oferuje podobnie do serii optoNCDT 1420 unikalną kombinację prędkości, wielkości, wydajności i wszechstronności zastosowań dla pomiarów przemieszczeń, odległości i położenia. Kompaktowy czujnik triangulacyjny osiąga wysoką dokładność szybkość pomiaru do 4kHz.

Właściwości:

 • Zakres pomiarowy (mm) 10 | 25 | 50
 • Liniowość od 8 µm
 • Powtarzalność od 0.5 µm
 • Częstotliwość pomiarowa 4 kHz
 • Kompaktowe wymiary ze zintegrowaną elektroniką
 • 0.3 m kabel ze złączem M12 lub 3 m kabel zintegrowany z czujnikiem z rozszytym zakończeniem
 • Skalowalne wyjście analogowe
 • Wejście wyzwalające
 • Interfejs RS422
 • wstępnie zdefiniowane i indywidualne nastawy w interfejsie webowym
 • Klasa lasera 1: moc napromieniowania max. 390 µW
Zakres pomiarowy10 - 50 mm
Liniowość8 µm
Częstotliwość pomiarów4 kHz
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;