Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Robot mobilny
MOBOT® AGV CubeRunner

Wybierz wszechstronnego pracownika i zwiększ produktywność.

Chcesz zobaczyć robota na żywo? Umów się na prezentację

Robot mobilny MOBOT® AGV CubeRunner służy do automatyzacji transportu wewnątrzzakładowego.

Jego zadaniem jest autonomiczny transport towarów pomiędzy wyznaczonymi punktami.

To uniwersalny pomocnik stworzony do przewożenia średniej wielkości ładunków, takich jak kuwety, paczki oraz rozmaite detale o przeróżnych kształtach.

Robot mobilny MOBOT® AGV CubeRunner
czas pracy 12 hczas pracy do 12 h na jednym ładowaniu

masa 200 kgudźwig do 200 kg

wi-fikomunikacja Wi-Fi

automatyczny transport towarusystem wysuwanych trzpieni do automatycznego pobierania i odstawiania ładunku

Wybierz produkt, który zdobył uznanie w branży

 • Produkt Roku 2016 - Napędy i Sterowanie
 • Pierwsze miejsce w kategorii Przemysł Jutra w konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” 2017

Szerokie możliwości

Robot wyposażony jest w system dwóch wysuwanych trzpieni służących do automatycznego zaczepiania wózka transportowego nad robotem.

Automatyczne pobieranie i pozostawianie ciągniętych wózków istotnie zwiększa możliwości transportowe. 

Organizacja transportu ładunków

Roboty MOBOT® AGV mogą pracować w rozmaitych aplikacjach od prostych, aż po bardzo złożone.
Poniżej najpopularniejsze przykłady organizacji ruchu robotów mobilnych.

prosta dostawa pomiędzy A i B
dostarczanie lub zbieranie w sekwencji A, B, C, D...
rozwożenie/zbieranie ładunku z kilku oddalonych punktów

Bezpieczny transport

MOBOT® ​AGV CubeRunnerjest wyposażony w skaner laserowy z funkcją bezpieczeństwa. Odpowiada on za detekcję przeszkód pojawiających się przed pojazdem AGV.

Dzięki jego działaniu robot mobilny może odpowiednio reagować zwalniając lub całkowicie się zatrzymując, aby uniknąć kolizji.

Pobieranie i odstawianie ładunku

Do robota proponujemy kilka modeli standardowych wózków i adapterów.

Za ich pomocą możliwe jest automatyczne zabranie ładunku, jego bezpieczny transport i odstawienie w miejsce docelowe. 

Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy również wykonanie wózka dopasowanego do potrzeb Twojej fabryki.

Nawigacja

Do nawigacji CubeRunner oferujemy system laserowego mapowania terenu (LMS), lub system optyczny z kolorową linią.

W przypadku nawigacji LMS robot orientuje się w przestrzeni podobnie do człowieka.

Robot tworzy mapę otoczenia w swojej pamięci i skanując przestrzeń podczas jazdy widzi punkty charakterystyczne (np. ściany), dzięki czemu zawsze dokładnie wie gdzie jest.

W drugiej metodzie trasa ruchu robota wyznaczana jest malowaną lub wyklejaną kolorową linią. Punkty charakterystyczne, takie jak stacje, zakręty, są dodatkowo oznaczone przez kody DataMatrix.

Do śledzenia linii i rozpoznawania punktów kontrolnych wykorzystywany jest system pozycjonowania wizyjnego, który pozwala na precyzyjne prowadzenie robota i reagowanie na zdarzenia (kody DataMatrix).

Sterowanie

Zarządzanie pracą robota odbywa się z poziomu terminalu sterującego, umieszczonego w punkcie bazowym. 

Do szczegółowej konfiguracji parametrów robota służy intuicyjne oprogramowanie MOBOT® RoutePlanner.

Zasilanie

Robot wydajnie pracuje dzięki pojemnym akumulatorom. Są one umieszczone w specjalnych kasetach, umożliwiających ich szybką wymianę.

Robot może być ładowany również za pomocą stacji ładującej.

Opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania automatycznej stacji ładującej.

Wózki i adaptery

Do robota proponujemy kilka modeli standardowych wózków i adapterów.

Za ich pomocą możliwe jest automatyczne zabranie ładunku, jego bezpieczny transport i odstawienie w miejsce docelowe. 

Oprócz standardowych rozwiązań oferujemy również wykonanie wózka dopasowanego do potrzeb Twojej fabryki.

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail ;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;