Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

boreCONTROL

System boreCONTROL jest przeznaczony do kontroli niewielkich otworów od średnicy ø4 mm. System pomiarowy składa się z czujnika ze zintegrowanym napędem obrotowym, kontrolera silnika, kontrolera czujnika oraz wymienialnych lanc. boreCONTROL bazuje na konfokalno-chromatycznej technologii pomiarowej. Obracająca się lanca czujnika umożliwia pomiar po okręgu. System pozwala na bezkontaktowy pomiar średnicy wierconych otworów oraz dziur.

Zasada pomiarowa
 Konfokalno-chromatyczna metoda pomiarowa charakteryzuje się:

 • Bezkontaktowym pomiarem z niewielką plamką światła 
 • Wysoką rozdzielczością promieniowo i osiowo 
 • Wysoką dynamiką (częstotliwość próbkowania do 25kHz)
 • Do pomiaru wszelkich materiałow

Zastosowania

 • Pomiar precyzyjnych elementów w obrabiarkach, wtryskarkach, formowaniu metali itp.
 • Pomiar pierwszej próbki lub pomiar średnicy w trakcie procesu 
 • Ocena powierzchni & detekcja defektów
 • Dla różnorodnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, inżynierii medycznej i w maszynach budowlanych

Właściwości

 • Zakres pomiarowy: 4 - 10mm i 10 - 16mm
 • Pomiar bezkontaktowy
 • Krótkie cykle pomiarowe dzięki wysokiej częstoliwości próbkowania 
 • Ocena intensywności pozwala na pomiar odległości i powierzchni 
 • Wysoka powtarzalność i dokładnośc
 • Optyczna kompensacja temperatury
   

Poniżej filmik pokazujący działanie systemu boreCONTROL:

Zakres pomiarowy4 - 10mm i 10 - 16mm
Liniowość± 0.003 % F.S.O.
Rodzajsystem
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;