Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SCADA PcVue - branże

Głównym wyzwaniem, które stawia przemysł jest zagwarantowanie stałej jakości i bezpieczeństwa procesów produkcyjnych. Wymaga to w pełni zintegrowanych rozwiązań, które podniosą wydajność produkcji, jakość produktu, możliwość jego śledzenia, zyski oraz zgodność z międzynarodowymi standardami.

SCADA PcVue dedykowana dla przemysłu zapewnia m.in.:

 • Protokoły komunikacyjne dla wielu marek sterowników PLC
 • Biblioteki grafik 2D/3D oraz obiektów ISO dla środowisk przemysłowych
 • Zarządzanie wykresami SPC (Statistical Process Control)
 • TPM (Total Productive Maintenance)
 • Interfejs systemu zarządzania produkcją (ERP) do administrowania zamówieniami i ich realizacją
 • Moduł do archiwizowania i raportowania (na serwerze SQL) wraz z informacją o numerze partii, zakresie itp.
 • Interfejs systemu do zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM)
 • Spełnia kryteria FDA 21 CFR Część 11

ARC Informatique propopnuje rozwiązania które pozwalają na zdalne monitorowanie i kontrolę systemów wytwarzania energii. Zapewniają one wysoką jakość usług, zwiększoną produktywność, ograniczają przestoje oraz zmniejszają koszty operacyjne. SCADA PcVue pozwala na monitorowanie i kontrolę dowolnej elektrowni i rozdzielni energetycznej, poczynająć od prostych generatorów po dużej skali linie przesyłowe.

Przemysł energetyczny poszerza swoją ofertę o odnawialne źródła energii, takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne czy atomowe. Ta stała ewolucja branży energetycznej wymaga wydajnych i stabilnych systemów, przez co systemy SCADA, HMI oraz automatyka odgrywają rosnącą rolę w tym sektorze.

Najważniejsze właściwości:

 • Wbudowany protokół TPS (Time Stamped Protocol)
 • Kontrola dla protokołów dystrybucji elektrycznej (IEC 61850, IEC 60870-5-104, DNP3, Modbus TCP/IP itd.)
 • Symulacja zachowania sieci
 • Archiwizowanie i raportowanie (poprzez serwer SQL) dla diagnostyki w przypadku awarii sieci elektrycznej
 • Biblioteka grafik 2D/3D oraz obiektów ISO dla środowiska dystrybucji energii elektrycznej (przełączniki, wyłączniki automatyczne, itp.)
 • Redundantna architektura dla zapewnienia stałej dostępności systemu, pozyskiwania danych i backupu,
 • Zarządzanie zdarzeniami dla bieżących danych oraz danych historycznych
 • Animacje graficzne i możliwość kolorowania obiektów
 • Funkcja kolorowania magistrali

 

Skrót BMS (Building Management System) oznaczający systemy automatyki i zarządzania budynkami jest zaawansowanym rozwiązaniem technicznym, którego celem jest efektywne sterowanie wszystkimi instalacjami znajdującymi się w budynku, w tym instalacjami grzewczymi, chłodniczymi, wentylacyjnymi, oświetleniem, nasłonecznieniem, systemami przeciwpożarowymi, windami itp.

System PcVue zapewnia stałe monitorowanie i kontrolę wspomnianych instalacji. Dedykowane rozwiązanie do automatyki budynkowej jest skalowalne, co oznacza że może być dostosowane do każdej wielkości budynku, a nawet zespołu budynków.

Właściwości:

 • Wbudowane sterowniki do wyposażenia automatyki budynkowej, oraz protokoły BACnet®, OPC®, LonWorks® i Modbus®
 • Narzędzia do automatycznego generowania obiektów mimics z plików CAD
 • Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
 • Scentralizowane zarządzanie dostępem użytkowników dla operatorów (Active Directory)
 • Wydajny system zarządzania alarmami (filtry, maski, opóźnienia itp.) dla szybszego i efektywnieszego uzyskiwania potwierdzeń
 • Moduł raportowania pozwalający na szybsza optymalizację zużycia prądu
 • Wysyłanie informacji o alarmach poprzez system dźwiękowego powiadamiania sms, e-mail,itp.

Infrastruktura odgrywa kluczową rolę w życiu zarówno jednostek, jak i instytucji. Jej modernizacja jest podstawowym czynnikiem transformacji socjoekonomicznej i rozwoju ekonomicznego.

PcVue jest specjalistą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, systemów automatycznej kontroli i ma szerokie grono klientów, którym dostarcza ekonomiczne systemy o wyjątkowej budowie, jakości wykonania oraz obsłudze klienta. PcVue ma wielu klientów w takich sektorach jak:

 • Lotniska - systemy automatycznej kontroli bezpieczeństwa pasów startowych itd.
 • Kolej oraz mosty - systemy kontroli automatycznej
 • Drogi - systemy zarządzania ruchem
 • Tunele - systemy kontroli otoczenia i bezpieczeństwa
  i dużo więcej.

Najważniejsze właściwości:

 • Zarządzanie protokołami do detekcji pożarów
 • Zarządzanie wydarzeniami i scenariuszami dla natężenia ruchu drogowego oraz powietrznego (SEM)
 • Możliwość zintegrowania podglądu z kamer wideo
 • Możliwość zintegrowania wezwań przez IP (nagłe wezwania itp.)
 • Automatyczne generowanie obiektów mimic z plików AutoCAD®
 • Wsparcie funkcji odtwarzania VRC (playback)
 • Interfejs systemu pierwszej pomocy
 • Interfejs systemu GIS (Geographic Information System)
 • Filtrowanie alarmów zgodnie ze strefami geograficznymi, mostami, tunelami, sieciami kolejowymi itp.
 • Moduł archiwizowania i raportowania (serwer SQL) do analizowania i diagnostyki

Rozwiązania SCADA PcVue dedykowane do transportu charakteryzują się otwartą architekturą, dużą ilością wbudowanych sterowników, są też skalowalne.

Dzięki temu system może łatwo być implementowany na różnych platformach. Co istotne rozwiązanie ARC Informatique zapewnia pełną redundancję swojego systemu.

Właściwości:

 • Otwarta architektura
 • Możliwość integracji podglądu z kamer wideo
 • Możliwość zintegrowania wezwań przez IP (nagłe wezwania itp.)
 • Interfejs systemu pierwszej pomocy
 • Interfejs systemu GIS (Geographic Information System)
 • Obiekty mimic o wysokiej rozdzielczości (maks. 10000x10000 pikseli)
 • Wbudowana funkcja multiscreen
 • Animacje graficzne oraz opcja kolorowania obiektów (obwodów elektrycznych, sygnałów, bocznic kolejowych, itp.)
 • Zestaw rozwojowy dla aplikacji zewnętrznych (śledzenie pojazdów, wykresy przestrzeń-czas, itp.)

Systemy gromadzenia, oczyszczania i dystrybucji wody, które zaopatrują m.in. miasta, rozmieszczone są zazwyczaj na dużych przestrzeniach. Zmieniające się warunki atmosferyczne mogą wymagać możliwości zdalnej kontroli poziomu wody, tym samym system musi charakteryzować się dużą dostępnością i wydajnością.

Dzięki dużemu doświadczeniu produkty i rozwiązania PcVue mogą być dostosowywane do dowolnego rozmiaru zakładu oczyszczania bądź systemu wodociągowego, zapewniając współpracę dużych sieci w różnych protokołach komunikacyjnych.

Najważniejsze właściwości:

 • Rozwiązania do oczyszczalni ścieków i wody pitnej
 • Automatyczne archiwizowanie i raportowanie danych
 • Wysyłanie informacji o alarmach poprzez system dźwiękowego powiadamiania sms, e-mail,itp.
 • Otwarta i elastyczna architektura (pojedyncza stacja, klient/serwer)
 • Zdalna kontrola bezpieczeństwa poprzez klienta Webowego: utrzymanie ruchu, planowanie, grupy lokalne itp.
 • Zarządzanie przychodzącymi wezwaniami
 • Funkcja wyznaczania trendów
 • Archiwizowanie i raportowanie (Serwer SQL)

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;