Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Sterownik SFC133

UWAGA!  Sterownik dostępny tylko do celów serwisowych.

SFC133 to mikrokrokowy sterownik pięciofazowego silnika krokowego pozwalający na niezwykle płynną pracę zespołu napędowego przy dużym momencie. Silniki 5-fazowe wyróżniają się mniejszymi drganiami i dużą dokładnością pozycjonowania. Dzięki nowoczesnej technologii sterownik ma niewielkie rozmiary.

Standardowo wykonany jest z wentylatorem aktywnie chłodzącym niewielki radiator stanowiąc zgrabną całość łatwą do zainstalowania na szynie monterskiej. Zawarte w sterowniku SFC133 odporne na zwarcie stopnie mocy zbudowano na układach pracujących przy częstotliwości czopowania 20kHz, co zapobiega niepotrzebnemu przegrzewaniu silnika wskutek strat od zbyt wysokiej częstotliwości czopowania. W układach scalonych stopni mocy zawarte są struktury tranzystorów DMOS o małej rezystancji z unikalnym sposobem pomiaru prądu zapewniające znakomite straty mocy.

Sterownik zawiera wewnętrzny generator dla dwóch prędkości jazdy programowany zworką na płycie sterownika i sterowany izolowanym sygnałem V1/V2.

Właściwości:

 • mikroprocesor, scalone stopnie mocy,
 • niewielkie wymiary: 150x80x77mm,
 • odporny na zwarcie, zwarcie do masy,
 • chroniony temperaturowo,
 • ochrona przed nadnapięciem i zanikiem napięcia,
 • jedno napięcie zasilania max 40V,
 • wysoki prąd znamionowy (3A, szczytowo 3,5A) zaawansowana technologia,
 • mikrokrok z podziałem 1, 1/2, 1/4 lub 1/8* stworzony dla obsługi silników 5-fazowych,
 • izolowane galwanicznie wejścia,
 • częstotliwość czopowania 20kHz,
 • nastawiane wartości prądu znamionowego,
 • nastawialna automatyczna redukcja prądu,
 • wskaźnika LED zasilania,
 • zasilanie i sygnały do silnika na listwach rozłącznych typu Combicon,
 • dwie wewnętrznie generowane częstotliwości jazdy wybierane sygnałem izolowanym.

* Przy jednorazowym zamówieniu powyżej 5szt. możliwe jest wykonanie sterowników umożliwiających podział 1/12.

Prąd na fazę [A]1 - 3,5
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku8*
Tryb pracy5 fazowy (10 przewodów)

Zdjęcia

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;