Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

STC102-WP

STC102-WP jest miniaturowym sterownikiem trzyosiowym, przeznaczonym do sterowania małych i średnich silników krokowych dwufazowych. Układ montowany jest na aluminiowym profilu L-kształtnym dodatkowo chłodzonym wentylatorem. Dzięki zintegrowanemu zasilaczowi sterownik wymaga jedynie zewnętrznego transformatora i podania odpowiednio dla każdej osi sygnałów sterujących, co upraszcza układ w porównaniu do rozwiązania zbudowanego z trzech niezależnych końcówek mocy i zasilaczy. Sterownik domyślnie ma aktywny sygnał ENABLE, co umożliwia sterowanie tylko sygnałami Krok i Kierunek.

Dzięki możliwości podbijania wartości prądu przy sterowaniu mikrokrokowym (141% wartości prądu pełnokrokowego), sterownik zapewnia zachowanie dynamiki i mocy w odniesieniu do sterowania pełnokrokowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnego wpływu rezonansów silnika. Miksowany tryb wygaszania prądu wpływa na zwiększenie kultury pracy silnika, jak i zmniejszenie strat mocy. Końcówka mocy sterownika STC102 posiada szereg zabezpieczeń (temperaturowe, zaniku napięcia zasilania części logicznej, przeciw przebiciowe mostka), co czyni sterownik odpornym na złe warunki pracy, jak i błędy montażu.

Sterownik posiada również czterowejściową optoizolację, którą można wykorzystać na przykład do obsługi wyłączników krańcowych. Złącze sygnałowe sterownika przystosowane jest do podłączenia sterownika firmy PERFORM przeznaczonego do zarządzania ruchami maszyn 3-osiowych.

Właściwości:

 • szeroki zakres napięcia zasilania 10 – 20 VAC,
 • zintegrowany zasilacz z kondensatorami o dużych pojemnościach,
 • proste sterowanie trzech niezależnych osi,
 • prąd do 2.5A na fazę ustawiany za pomocą potencjometru montażowego znajdującego się na płycie sterownika,
 • mikrokrok do 1/8,
 • optoizolowane wejścia dla wyłączników krańcowych dla każdej osi oraz stopu awaryjnego,
 • zasilanie i wyjścia do silników na złączach śrubowych,
 • sygnały sterujące oraz zasilania do jednostki zarządzającej (5VDC) dostępne na dwurzędowym złączu grzebieniowym przystosowanym do zaciśnięcia taśmy 16 żyłowej,
 • podłączenie wyłączników krańcowych za pomocą dwurzędowego złącza grzebieniowego przystosowanego do zaciśnięcia taśmy 10 żyłowej.

UWAGA: Produkt został wycofany z produkcji i nie jest już dostępny.

Prąd na fazę [A]0,8 - 2,5
Napięcie zasilania [V]10...20 AC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy3x 2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;