Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC64-BP V2- Sterownik silników krokowych bipolarnych

Miniaturowy sterownik SMC64-BP V2 przeznaczony jest do współpracy z dwufazowym silnikiem krokowym z uzwojeniem bipolarnym (8- lub 4-przewodowym) lub unipolarnym 6-przewodowym włączanym jako bipolarny SMC64-BP V2 jest następcą popularnego sterownika SMC64, jest on kompatybilny wstecz ze starą wersją.

W stosunku do starej wersji wprowadzono szereg usprawnień takich jak rozszerzony podział kroku (do 1/16, a także podziały 1/10 i 2/10), większa częstotliwość przyjmowania sygnału kroku, wejście analogowe do sterowania prędkością za pomocą np. potencjometru, wybór prądu za pomocą mikro-przełącznika w zakresie (1,5...3,5A).

Właściwości: 

 • nowa wersja popularnego sterownika SMC64
 • miniaturowe wymiary: 55x77x50mm
 • chroniony temperaturowo ochrona nadnapięciowa, przeciwzwarciowa
 •  jedno napięcie zasilania max 40V
 • wysoki prąd znamionowy 3,5A
 • praca pełno-, półkrokowa, 1/4, 1/8. 1/16, 1/10, 2/10 kroku
 • stworzony dla silników 2-fazowych bipolarnych
 • częstotliwość czopowania 20kHz
 • przyjmowanie sygnału kroku z częstotliwością do 60 kHz
 •  optoizolacja sygnałów we- i wyjściowych
 • odłączalna automatyczna redukcja prądu
 • wskaźnik LED dla zasilania i wyjścia błędu
 • zasilanie, sygnały do silnika i sterujące na listwach rozłącznych typu Combicon
 • dwie programowalne częstotliwości jazdy
 • funkcja miękkiego startu
Prąd na fazę [A]1,2 - 3,5
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku16
Tryb pracy2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;