Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC62-WP - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Ten produkt został wycofany z produkcji.

UWAGA! Sterownik został wycofany z produkcji. Sterownik SMC62 został zastąpiony przezSMC124.

Produkowany od wielu lat sterownik SMC62WP posiada podział krokowy realizowany przy pomocy zworek lub sygnałami M1 i M2. Prąd znamionowy silnika ustalają dołączone do fabrycznie wlutowanych dodatkowe rezystory wstawione w odpowiednie miejsca od strony elementów (standardowo ustawiona jest wartość prądu 1A).

Sterownik jest zabezpieczony termicznym wyłącznikiem, który po przekroczeniu temperatury 850C blokuje sygnał LUZ powodując tym samym odłączenie silnika mimo taktowania go sygnałem KROK. Sterownik posiada aktywne chłodzenie (radiator i wentylator).

Właściwości:

 • scalony stopień mocy z logiką
 • miniaturowe wymiary: 55x89x50mm
 • chroniony temperaturowo i nadnapięciowo
 • jedno napięcie zasilania max 36V
 • wysoki prąd znamionowy (max 2A)
 • mikrokrok z podziałem do 1/8
 • stworzony dla obsługi silników 2-fazowych
 • częstotliwość choppowania 20kHz
 • nastawiane wartości prądu znamionowego
 • automatyczna redukcja prądu do 65%
 • wskaźnik LED dla zasilania i zegara
 • zasilanie i sygnały do silnika na listwach
 • zaciskowych lub rozłącznych typu Combicon
Prąd na fazę [A]0,3 - 2
Napięcie zasilania [V]18...36 DC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy2 fazowy bipolarny
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;