Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SMC52-M - Sterownik silników krokowych bipolarnych

Ten produkt został wycofany z produkcji.

Sterownik SMC52 został zastąpiony przezSMC124.

Sterownik SMC52 szczególnie dobrze nadaje się do budowy systemów wieloosiowych, gdzie napędami są silniki krokowe 2-fazowe o prądzie fazy do 2,5A. Umożliwia sterowanie pełnokrokowe lub krokiem podzielonym na 2, 4 lub 8 części, wymuszając odpowiednią wartość prądu w uzwojeniu silnika niezależnie od napięcia zasilania sterownika. Każdy impuls prostokątny pojawiający się na wejściu kroku (KROK) powoduje przeskok silnika o jeden krok lub mikrokrok, w zależności od głębokości podziału krokowego ustawionego w sterowniku za pomocą zworek (M1 i M2).

Prąd znamionowy silnika ustalany jest za pomocą potencjometru znajdującego się na płytce drukowanej sterownika. Potencjometr umożliwia zmianę prądu fazy sterownika w zakresie 0,9A do 2,5A. Sterownik posiada wskaźnik napięcia zasilania oraz wskaźnik aktywności sygnału ENABLE (żółty LED).

Własności:

 • interfejs sterujący KROK/KIERUNEK,
 • wysoka częstotliwość kroku do 500kHz,
 • prąd znamionowy max 2.5A na fazę,
 • ustawianie prądu za pomocą miniaturowego potencjometru na płytce sterownika,
 • zaawansowana technologia, montaż SMD,
 • mikrokrok z podziałem do 1/8,
 • stworzony dla obsługi silników 2-fazowych,
 • automatyczne kształtowanie sinusoidy,
 • podbicie prądu dla pracy mikrokrokowej (141% wartości prądu w pełnym kroku),
 • wskaźnik LED dla zasilania,
 • miksowany tryb gaszenia prądu,
 • zabezpieczenie termiczne końcówki mocy,
 • zabezpieczenie przeciw przebiciowe,
 • zabezpieczenie zaniku napięcia zasilania logiki,
 • moduł do wpięcia w płytę.
Prąd na fazę [A]0,9 - 2,5
Napięcie zasilania [V]17...28 DC
Maksymalny podzial kroku8
Tryb pracy2 fazowy bipolarny

Inni kupili również...

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;