Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SID116 - Zaawansowany sterownik do silników prądu stałego

SID116 jest zaawansowanym sterownikiem silników prądu stałego, umożliwiającym kontrolę prądu, prędkości, pozycji i trajektorii z symetrycznym trapezoidalnym profilem prędkości. Sterownik umożliwia kontrolę silnika prądem ciągłym do 16 A i napięciem do 30 V oraz pracę w 4 kwadrantach (silnik może pracować jako napęd lub prądnica w zależności od aktualnego obciążenia i kierunku obrotów).

Sterownik pozwala na podłączenie enkodera inkrementalnego do kontroli pozycji. Do precyzyjnego bazowania można wykorzystać kanał C enkodera w połączeniu z ogranicznikiem mechanicznym lub czujnikiem krańcowym.

SID116 wyposażony jest w funkcję hamowania dynamicznego (w oparciu o rezystor wewnętrzny, z możliwością podłączenia zewnętrznej rezystancji) oraz funkcję hamowania odzyskowego z konfigurowanym ograniczeniem napięcia. Możliwe jest także podłączenie napędu wyposażonego w hamulec zewnętrzny o prądzie sterującym nie przekraczającym 2 A. 

Dedykowane oprogramowanie pozwala w prosty sposób konfigurować tryb pracy sterownika oraz parametry napędu za pośrednictwem interfejsu USB.

SID116 umożliwia przypisanie nastaw (np. zadanej pozycji, prędkości) bezpośrednio do wejść cyfrowych w trybie równoległym/binarnym, obsługę za pośrednictwem interfejsu Modbus (RS485), sterowanie za pośrednictwem wejścia analogowego 0..10 V, interfejsu krok/kierunek, pracę nadążną oraz impulsową regulację pozycji. 

Właściwości:

 • maksymalny prąd ciągły silnika do 16 A,
 • 11 wejść cyfrowych (8 optoizolowanych), w tym 2 szybkie do podłączenia interfejsu krok kierunek, enkodera nadążnego, sygnałów sterujących,
 • 2 optoizolowane wyjścia tranzystorowe do 2 A, 3 diody LED,
 • 1 wejście analogowe 0..10 V do zadawania wartości,
 • komunikacja w sieci MODBUS-RTU (RS485) ,
 • obsługa sygnałów: zezwolenia, stopu, kierunku, hamulca, czujników krańcowych, sygnalizacji/kasowania błędów,
 • hamowanie dynamiczne (rezystor) / hamowanie odzyskowe,
 • złącze USB do konfiguracji,
 • zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe.

 

Napięcie zasilania [VDC]12-30
Prąd znamionowy [A]16
Prąd maksymalny (chwilowy) [A]bd
InterfejsyRS485 MODBUS-RTU, USB
Obsługa enkoderatak
Waga [g]280
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;