Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik temperatury thermoMETER CTVideo M3

Czujniki temperatury IR CTVideo M3 umożliwiają równoczesny obraz video oraz wykorzystanie celownika laserowego do optymalnej regulacji pola widzenia, nawet w procesach o ograniczonym dostępie.
Ze względu na krótką długość fali 2,3µm, czujnik stabilnie mierzy temperaturę złożonych materiałów i ogranicza możliwe błędy wynikające z niskiej bądź nieznanej emisyjności. 

Szczegóły

 • Zakres pomiarowy (°C):250 do 1800
 • Rozdzielczość optyczna: 60:1/100:1/300:1
 • Zakres widmowy 2,3µm
 • Czas odpowiedzi 1ms
 • Wyzwalanie wartości temperatury z automatycznym wykonaniem zdjęcia 
 • Z oprogramowaniem Compact Connect
Zakres pomiarowy50 - 1800°C (122 - 3272°F)
Optyka60:1 / 100:1 / 300:1
Zakres widmowy2.3 µm
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;