Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Czujnik temperatury thermoMETER CTVideo M1/M2

Czujniki temperatury IR CTVideo M1/M2 umożliwiają równoczesny obraz video oraz wykorzystanie celownika laserowego do optymalnej regulacji pola widzenia, nawet w procesach o ograniczonym dostępie.
Ze względu na krótką długość fali  1.0µm i 1.6µm, czujnik stabilnie mierzy temperaturę metali i ceramiki i ogranicza możliwe błędy wynikające z niskiej bądź nieznanej emisyjności. 

Szczegóły

 • Zakres pomiarowy (°C):250 do 2,200
 • Rozdzielczość optyczna: 150:1/300:1
 • Zakres widmowy 1.0 i 1.6µm
 • Czas odpowiedzi 1ms
 • Wyzwalanie wartości temperatury z automatycznym wykonaniem zdjęcia 
 • Z oprogramowaniem Compact Connect 
Zakres pomiarowy250 - 2200°C (482 - 3992°F)
Optyka150:1 / 300:1
Zakres widmowy1.0 / 1.6 µm
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;