Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Kamera termowizyjna TIM640

Thermoimager TIM640 to najnowsza, najmniejsza kamera termowizyjna o rozdzielczości VGA, zapewniająca obraz termalny w czasie rzeczywistym o rozdzielczości optycznej 640x480 pikseli. Umożliwia rejestrację obrazu z rozdzielczością 640x480 pikseli i szybkością 32 fps. Zapewnia dużą czułość optyczną na poziomie 75 mK, umożliwiającą rejestrację bardzo małych różnic temperatur, co jest niezbędne w wielu zastosowaniach termograficznych. W zakresie temperatur otoczenia od 0 do +50°C jest w stanie mierzyć temperaturę obiektów od -20 do +900°C.

Thermoimager TIM640 znajduje zastosowanie przy analizie termicznej obiektów przesuwających się na szybkich taśmach transportowych, do wykrywania punktów gorąca (tzw. hot spot) i defektów bez wpływu na mierzone obiekty, przy formowaniu wtryskowym, produkcji elementów półprzewodnikowych oraz testach funkcjonalnych zmontowanych płytek PCB. Umożliwia dowolne definiowanie przez użytkownika punktów pomiaru temperatury na rejestrowanym obrazie wraz z rejestracją wartości minimalnej, maksymalnej, średniej oraz z możliwością generowania alarmów. Kamera jest dostarczana wraz z oprogramowaniem TIM Connect do monitorowania, dokumentacji pomiarów i edycji obrazu oraz ze sterownikami DLL, ComPort i LabVIEW.

Zakresy pomiarowe [°C]: -20 do 100°C / 0 do 250°C / 150 do 900°C
Rozdzielczość optyczna [piksele]640x480
Zakres widma [µm]7.5 do 13
Czułość termiczna [K]0,075
Wymienne obiektywy33°FOV
Częstotliwość próbkowania [Hz]32
InterfejsyUSB
IPIP67
Waga [g]320
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;