Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

WMK16 Enkoder magnetyczny inkrementalny z otworem

Przetwornik hallotronowy z kółkiem magnetycznym znajduje zastosowanie tam gdzie wymagane są oprócz niskiej ceny przy wysokiej niezawodności małe rozmiary i potrzeba zabudowy bezpośrednio na wałku obiektu. Stanowi idealny czujnik dla masowych zastosowań w dziedzinie samochodowej i przemyśle. Pierścień magnetyczny o średnicy zewnętrznej 18mm ma otwór mocujący o średnicy 8mm. Namagnesowany jest po zewnętrznej powierzchni pierścienia 16-ma biegunami.

Czujnik powinien znajdować sie nad tą powierzchnią w stosunkowo niekrytycznej odległości 0,5 do 3mm. Czujnik posiada wewnętrzną logikę zapewniając uzyskanie z dwóch kanałów A, B przesuniętych w fazie sygnału kierunkui sygnału prędkości S (logicznie A & OR B). Przetwornik posiada w układzie scalonym dwa czujniki Halla umieszczone precyzyjnie względem siebie w procesie fotolitograficznym w odległości 1,5mm z tolerancj1 1um. Wykonywana jest wersja z otworem na oś o średnicy 6mm i 6,35mm z tuleją mocującą z wkrętem dociskowym imbusowym M3. 

Własności:

 • bardzo niski koszt
 • wysoka trwałość i niezawodność
 • odporność na warunki klimatyczne, drgania, udary
 • elektronika w jednym układzie scalonym
 • minimalne rozmiary
 • jedno zasilanie, szeroki zakres napięcia
 • wyjścia w układzie npn O.C., obciążalność 30mA
 • wyjścia A, S, kierunek
 • posiada wewnętrzny układ detekcji kierunku
 • łatwy do zabudowy w sprzęcie
 • szeroki zakres temperatur pracy
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;