Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Seria 35000

Seria 35000 aktuatorów liniowych z hybrydowym silnikiem krokowym ma zaledwie 35 mm kołnierz i dzięki licznym innowacyjnym rozwiązaniom zapewnia wysoką wydajność i wytrzymałość. Dostępne są trzy rodzaje aktuatorów: z blokadą obrotów, bez blokady obrotów a także z nakrętką zewnętrzną. Seria 35000 dostępna jest w szerokim zakresie rozdzielczości od 0,003048 mm/krok do 0,48768 mm/krok, charakteryzuje się również siłą przesuwu do 23 kg.

Seria 35000 aktuatorów liniowych z silnikiem krokowym (1,8°)
Numer częściZ blokadą obrotów35H4(X)-V35H6(X)-V
Bez blokady obrotów35F4(X)-V35F6(X)-V
Z zewnętrzną nakrętkąE35H4(X)-VE35H6(X)-V
UzwojenieBipolarneUnipolarne
Napięcie zasilania [V]2,335,012,05,012,0
Prąd/faza [A]1,250,570,240,570,24
Rezystancja/faza [Ω]1,868,850,58,850,5
Indukcyjność/faza [mH]2,813,060,06,530,0
Pobór prądu [W]5,7
Wzrost temperatury [°C]75
Waga [g]162
Rezystancja izolacji [MΩ]20

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;