Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

SID1812v2 Sterownik dla silników DC 12A

SID1812v2 jest sterownikiem przeznaczonym dla silników prądu stałego umożliwiający regulację prędkości i kierunku obrotów silnika. Sterowanie pracą silnika może odbywać się przez zewnętrzne sygnały DIR, EN, 0-5V, interfejs Modbus-RTU lub przez wbudowany potencjometr i przełączniki. W przypadku sterowania za pośrednictwem protokołu Modbus mamy możliwość podglądu wewnętrznych parametrów sterownika takich jak obciążenie (zgrubna wartość prądu), wartość wejściowego sygnału 0-5V czy temperatura pracy sterownika.

Sterownik został wyposażony w funkcję miękkiego startu, która umożliwia łagodny rozruch silników o dużych mocach i bezwładnościach rotora.

Właściwości:

 • Współpraca z silnikami DC o mocy do blisko 150 W
 • Maksymalny prąd ciągły 12 A / 12 V (6 A/24 V)
 • Maksymalny prąd chwilowy do 30 A
 • Zasilanie 10…36 V DC
 • Wbudowany interfejs komunikacyjny RS-485 z protokołem Modbus-RTU
 • Regulacja prędkości obrotowej wbudowanym potencjometrem lub zewnętrznym napięciem 0…5 V
 • Optoizolowane wejścia startu (EN), zmiany kierunku (DIR) i hamowania (STOP) z możliwością ustawienia poziomu sygnału sterującego
 • Funkcja miękkiego startu
 • Zabezpieczenie prądowe, zwarciowe i termiczne
 • Szybki dostęp do ustawień za pomocą przełączników konfiguracyjnych na panelu sterownika
 • Obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN
Napięcie zasilania [VDC]10-36
Prąd znamionowy [A]4-12
Prąd maksymalny (chwilowy) [A]30
InterfejsyRS485 MODBUS-RTU
Obsługa enkoderanie
Waga [g]200
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

 • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
 • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
 • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
 • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
 • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;