Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MLAS-SX Moduł liniowy ze śrubą kulową z serwomotorem prądu przemiennego

Dzięki zamontowaniu napędu serwo, moduł liniowy uzyskuje znaczne prędkości liniowe oraz zdolność do przenoszenia większych obciążeń. Serwonapęd pozwala także na łatwą integrację modułu w maszynach wyposażonych w tego typu jednostki napędowe. Dzięki zintegrowanemu enkoderowi o rozdzielczości 2500 impulsów na obrót użytkownik uzyskuje możliwość precyzyjnej kontroli pozycji.

Silnik serwo może być montowany na module w sposób bezpośredni oraz poprzez przekładnię planetarną prostą lub kątową. Wraz z modułami liniowymi dostępne są silniki serwo o mocach od 200 do 400 W.

Silniki serii SMH60S mogą być dodatkowo wyposażone w hamulec zabezpieczający układ liniowy w pozycji pionowej podczas utraty napięcia zasilania. 
Serwomotor wymaga zastosowania zewnętrznego kontrolera.

WersjaSterowanie (Interfejs)Długość modułu [mm]SymbolModel silnikaSiła przesuwu [kN]Prędkość przesuwu [mm/s]
dla śruby o skoku 4 mmdla śruby o skoku 5 mmdla śruby o skoku 4 mmdla śruby o skoku 5 mm

MLAS-SX

Moduł liniowy

z silnikiem serwo AC

Zależne od zastosowanego sterownika serwo:

KROK/KIERUNEK/ZEZWOLENIE

-We/Wy cyfrowe

(zaprogramowane pozycje)

- interfejs Modbus-RTU, CANopen,

Zasilanie 230 VAC

Le+312,4*S1SMH60S-00200,60,5200250
Le+342,4*S2SMH60S-00401,2**1,0200250

L- efektywny zakres ruchu wózka modułu

*) - w przypadku silnika z hamulcem +39 mm

**) - należy zwrócić uwagę na dopuszczalne obciążenie modułu

 

Przykładowy symbol zamówieniowy: MLAS0600-5ES1

MLAS0600-5ES1
Moduł liniowyProfilS: śruba kulowaEfektywny zakres ruchu Skok śrubyTyp prowadnicyTyp silnika
Dostępne opcjeA:70x40 mmbrak oznaczenia: pasek zębaty600 mm 

5:5 mm

4:4 mm

E: niskaS: S1-S2

 

×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod@wobit.com.pl;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;