Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

MD400E Programowalny 3-osiowy licznik z pomiarem prędkości oraz interfejsem USB i RS485 MODBUS

Ten produkt został wycofany z produkcji.

 

 

 

 

 

Urządzenie MD400E zostało wycofane z produkcji. W IV kwartale roku 2020 zostanie zastąpione przez nowy moduł MGT434E. Poniżej rysunki poglądowe nowego urządzenia:


MD400E to uniwersalny moduł przeznaczony do pomiaru przesunięcia i prędkości, który może współpracować z przetwornikami impulsowymi z wyjściem kwadraturowym – enkoderami, liniałami magnetycznymi itp. Urządzenie to jest wyposażone w cztery wyświetlacze LED do prezentacji drogi lub prędkości oraz jeden wyświetlacz graficzny, który wraz z klawiaturą numeryczną stanowi interfejs operatora.

Licznik MD400 ma również cztery wyjścia tranzystorowe typu OC (Otwarty Kolektor) z konfigurowalnym progiem zadziałania, uzależnionym od pozycji czy też prędkości jednego z enkoderów. Do komunikacji moduł MD400 wyposażony został w dwa popularne interfejsy komunikacyjne –USB oraz RS485 Modbus-RTU. Pierwszy z wymienionych modułów umożliwia intuicyjną konfigurację urządzenia oraz akwizycję pomiarów z poziomu komputera PC.

Dedykowana dla urządzenia darmowa aplikacja MD400E-PC pozwala w czasie rzeczywistym rejestrować mierzone wartości oraz zapisywać pomiary do pliku. W programie można skonfigurować wejścia enkoderowe, wyjścia tranzystorowe oraz wyzwalanie rejestrów jak również wejść wyzwalających.

Wykorzystując magistralę RS485 możliwe jest natomiast jednoczesne podłączenie wielu (do 32) modułów pomiarowych, tym samym zebranie danych z większej liczby czujników niż w przypadku pojedynczego modułu pomiarowego. Interfejs Modbus-RTU umożliwia komunikację m.in. ze sterownikami PLC oraz z panelami HMI. Moduł pomiarowy MD400 powinien być zasilany napięciem stałym, stabilizowanym w zakresie 10..36 VDC.

schemat
Przykład połączeń elementów zewnętrznych do licznika MD400E. Każdy z wyświetlaczy może zostać skonfigurowany do niezależnego wyświetlania pozycji/prędkości z danego przetwornika.
×

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i chronimy Twoje dane osobowe. Dane, które podasz w formularzu kontaktowym, pozwolą Tobie na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytanie(a) zawarte w polu „Wiadomość”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016; dalej: RODO) informuję Cię, iż:

  • Administratorem Twoich Danych Osobowych jest P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy;
  • z Inspektorem Ochrony Danych osobowych, możesz kontaktować się pod podanym adresem e-mail iod;
  • podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane te będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na przesłaną korespondencję oraz marketing bezpośredni własnych produktów, co może wiązać się z pytaniem jakie nam zadasz;
  • Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas, zgodny z kodeksem cywilnym, niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  • przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby można było odpisać na przesłaną wiadomość; niepodanie oznaczonych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania do nas „Wiadomości” tą drogą;
  • Twoje dane nie będą przechowywane na serwerach w państwie trzecim/spoza europejskiego obszaru gospodarczego;
  • Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania;
  • Twoje dane nie będą przetwarzane w innych działaniach o charakterze marketingowym;