Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

optoNCDT 1710/2310

Czujniki laserowe optoNCDT 1710 oraz 2310 o długim zakresie zapewniają precyzyjne pomiary na dużych odległościach.  

Czujniki laserowe dalekiego zasięgu optoNCDT 1710 i 2310 są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest duża odległość pomiarowa. Jednak stosunkowo mały zakres pomiarowy umożliwia niezwykle precyzyjny pomiar z dużej odległości.


Szczegóły

 • Zakres pomiarowy optoNCDT 1710 (mm): 50
 • Zakresy pomiarowe optoNCDT 2310 (mm):
 • 10 | 20 | 40 | 50
 • Liniowość od 3 µm
 • Rozdzielczość 0,5 µm
 • Duża odległość przesunięcia przy małym zakresie pomiarowym
 • Wysoka szybkość pomiaru i rozdzielczość
 • Przystosowanie do zmieniających się powierzchni
 • Wystarczająca odległość w przypadku wysokich temperatur obiektu lub ruchomych części​
Measurement range10 - 50 mm
Resolution0.005% F.S.O.
Linearity± 0.1 % F.S.O.
Frequency of measurements10 kHz
×

We respect your right to privacy and we protect your personal information. The data you provide in the contact form will allow you to receive the answer to the question (a) in the Message field.

According to art. 13 of the general regulation on the protection of personal data of 27 April 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016; hereinafter: RODO) informs you that:

 • The administrator of your Personal Data is P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c., Deborzyce 16, 62-045 Pniewy;
 • with the Data Protection Inspector, you can contact us at the following e-mail address iod">iod;
 • the provided personal data will be processed on the basis of art. 6 par. 1 lit. f) RODO; these data will be processed to respond to correspondence and direct marketing of own products, which may be related to the question you are asking us;
 • Your personal data will be kept for a period of time compliant with the Civil Code, necessary to claim any claims;
 • You have the right to request the administrator to access your personal data, the right to rectify it, delete it, limit processing, data transfer rights, the right to object;
 • if it is found that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR, you have the right to lodge a complaint with the Inspector General for Personal Data Protection (after 25 May 2018 - the President of the Office for Personal Data Protection);
 • providing personal data is voluntary, although it must be possible to respond to the message sent; failure to indicate personal data may result in the impossibility of sending to us - the message of the way;
 • Your data will not be stored on servers in a third country / outside of the European economic area;
 • Your personal data will not be processed in an automated way in the form of profiling;
 • Your data will not be processed in other marketing activities;