Rozwiązania i Komponenty dla AutomatykiSolutions and Components for Automation

Time to invest in robots! Relief for robotization from January 2022

From January 1, 2022, the robotization allowance for entrepreneurs will apply. Read who can use it and how.

Czas na inwestycje w roboty! Ulga na robotyzację od stycznia 2022

O uldze na robotyzację po raz pierwszy pisaliśmy ponad rok temu. Prace legislacyjne nad tym znaczącym ułatwieniem dla firm chcących inwestować w nowe technologie sporo się przedłużyły. Ostatecznie 15 listopada br. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ramach tzw. Polskiego Ładu, zawierająca ulgę na robotyzację, została podpisana przez prezydenta RP. Tym samym nowa preferencja podatkowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku przez kolejne 5 lat, do końca roku podatkowego 2026.

Ulga na robotyzację działać będzie podobnie do obowiązującej już ulgi B+R. Oznacza to, że podatnik prowadzący działalność produkcyjną, który zainwestował w zakup nowych robotów, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych w tym celu.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga na robotyzację jest dostępna dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy branżę, zatem obejmie zarówno podatników PIT, jak i CIT, którzy zainwestują w robotyzację. Wydatki muszą stanowić koszt uzyskania przychodu, aby były rozpoznane w ramach ulgi.

Jakie inwestycje będzie można odliczyć w ramach ulgi na robotyzację?

Katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje:

Jak widać, inwestycje objęte ulgą dotyczą zakupu tylko nowych robotów. Warto też zwrócić uwagę na definicje robota przemysłowego oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów zawartych w ustawie.

W 2020 r firma WObit, jako producent robotów wraz z przedstawicielami wszystkich dużych dostawców robotów w Polsce uczestniczyła w konsultacjach, mających na celu wypracowanie spójnego rozumienia przedmiotu ulgi dla całej branży. Poniżej przedstawiono definicje uzgodnione w ramach konsultacji.

Robot przemysłowy zgodnie z przyjętą w ustawie definicją jest:

automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszyną, musi posiadać co najmniej 3 stopnie swobody, właściwości manipulacyjne lub lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

infografika - definicja robota przemysłowego

Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane to w szczególności: jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjoniery jedno- i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza kolizyjne.

W zakres tych urządzeń wchodzą również efektory końcowe robota do interakcji z otoczeniem służące do:

Na co zwrócić uwagę?

Do skorzystania z ulgi na robotyzację, niezbędne jest złożenie wykazu poniesionych kosztów podlegających odliczeniu w urzędzie skarbowym w terminie złożenia zeznania podatkowego. Dlatego warto prowadzić ewidencję kosztów poniesionych z tytułu robotyzacji i automatyzacji, jak również na bieżąco monitorować ewidencję środków trwałych. Kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jaki jest cel ulgi i dlaczego warto z niej skorzystać?

Celem ulgi jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw, które chcą się unowocześniać poprzez automatyzację i robotyzację. Pomimo wzrostu współczynnika gęstości robotyzacji w minionym roku, Polska pozostaje jednym z najmniej zrobotyzowanych i zautomatyzowanych krajów w Unii Europejskiej. Rosnące koszty pracy i niedobór wykwalifikowanych pracowników, jak również rosnące koszty energii i inflacja sprawiają, że nieodzownym staje się inwestowanie w narzędzia, które pomogą zoptymalizować procesy wytwórcze, znacząco obniżyć koszty i poprawić wydajność. Takim narzędziem są właśnie roboty przemysłowe, bowiem umożliwiają one poprawę jakości i efektywności procesów, tym samym zwiększają konkurencyjność przedsiębiorstwa i otwierają mu nowe możliwości rozwoju.  Skorzystanie z nowej ulgi pozwoli na zmniejszenie kosztów inwestycji w robota o wartość ulgi, a tym samym zwiększy ROI. Warto więc przeanalizować plany inwestycyjne na najbliższe 5 lat i skorzystać z nowych możliwości rozwoju.  

Zapraszamy do rozmowy o robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych z naszymi ekspertami.  Zapytaj, czy robotyzacja sprawdzi się w Twojej firmie oraz od czego zacząć modernizację. Dowiedz się, które rozwiązanie będzie optymalne do Twojej aplikacji. Skorzystaj z doświadczenia i wiedzy polskiego producenta robotów przemysłowych, w tym autonomicznych robotów mobilnych MOBOT® i układów kartezjańskich.

Umów się na spotkanie, rozmowę bądź prezentację robota w Twojej firmie. Zadzwoń pod numer +48 61 2227 410 lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19920210086/U/D19920086Lj.pdf

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pakiet-dla-biznesu-polski-lad/ulgi-na-innowacje-polski-lad/ulga-na-robotyzacje-przemyslowa-polski-lad/

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099

Infografika ikony:

https://www.flaticon.com/authors/itim2101

https://www.flaticon.com/authors/smashicons

×

Read also

New confocal sensors for precise distance and thickness measurements
New confocal sensors for precise distance and thickness measurements

The WObit offer includes the latest generation of confocal sensors for precisely determining the distance and thickness of transparent materials.

See more »
optoNCDT 1220 - A new standard for industrial automation
optoNCDT 1220 - A new standard for industrial automation

The Micro-Epsilon optoNCDT 1220 laser triangulation sensor sets new standards in the measurement of displacements and distances in industrial automation.

See more »